Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

La Salut Mental i les sèries de TV: tractament i estigma

La Salut Mental i les sèries de TV: tractament i estigma


L’activitat La Salut Mental i les sèries de TV: tractament i estigma té com a objectiu sensibilitzar a la comunitat universitària vers els estigmes de la salut mental a través de l’anàlisi de productes culturals.

Amb el suport del visionat de sèries de TV i/o pel·lícules es preten donar eines als alumnes per a identificar conductes estigmatitzants envers problemes de salut mental. Durant les sessions es tractaran temàtiques com: esquizofrènia, autisme, transtorn obsessiu-compulsiu, psicopatia, etc. Per a més informació, podeu consultar el programa de l'activitat.

Dates i horari

Pendents de confirmació

Lloc de realització
Pendent de confirmació

Inscripcions obertes des del dia 1 de Maig fins al 15 de Juny de 2020, cal omplir aquest formulari.

L’activitat és gratuïta i s’adreça a tota la comunitat.

L'alumnat:
Amb aquesta activitat es poden reconèixer 2 crèdits ECTS. Pel reconeixement, cal una assistència i participació activa en el 80 % de les sessions.

El personal d’administració i serveis
Podran compensar les hores si compleixen els següents requisits:
•    El participant haurà de signar la llista d’assistència que li facilitaran els organitzadors de l’activitat.
•    El participant haurà de sol·licitar la compensació a alguna de les convocatòries de compensació d’hores per formació integral i d’idiomes. Per fer-ho haurà de seguir el procediment específic indicat a les bases de les convocatòries.
•    La formació s’ha de fer fora de jornada laboral. En aquells casos en que les sessions coincideixin total o parcialment amb l’horari de presencia obligada, caldrà comptar amb l’autorització dels comandaments i justificar el temps d’absència introduint a l’eina de Gestió Horària alguna de les següents incidències:
     -    IP Gaudi d’hores acordades (part del dia);
     -    IP Hores assumptes particulars (part del dia);
 
Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte directament amb la Unitat de Formació a formació.pas@uab.cat