Jocs Florals 2019

Jocs Florals 2019

El Consell d’Estudiants de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, en col·laboració amb la Facultat de Ciències de l’Educació i la Facultat de Filosofia i Lletres, i amb el suport de Dinamització Comunitària, convoca la segona edició dels Joc Florals de la Plaça de Coneixement.

BASES DE PARTICIPACIÓ
Participants
La participació és oberta a totes les persones que estiguin cursant els seus estudis universitaris en qualsevol de les tres facultats ja esmentades. 

Lliurament dels escrits
Els treballs han de ser de creació pròpia i no poden haver sigut publicats amb anterioritat.
El lliurament del document del vostre treball es farà únicament en suport digital, mitjançant un formulari online.
Es pot participar a totes les categories, com a màxim amb dues aportacions (fins i tot dins d’una mateixa categoria).
Es garanteix la privadesa de tots els participants.

Categories
Existeixen dues categories: creació i traducció.
Creació
Es divideix en tres subcategories: microrrelat, relat curt i poesia o haiku. En cadascuna es pot participar en els idiomes especificats a continuació:
 

Microrrelat Castellà
Català
Anglès
Relat curt
Poesia o Haiku

Traducció
S’haurà de traduir un text dels recollits en l’annex (feu clic als enllaços de cada idioma) escrit originalment en una de les següents llengües, a cadascuna de les quals correspon un tipus de categoria de premi:
•    Anglès
•    Francès
•    Alemany
•    Llengües romàniques (RomanèsGallecItaliàPortuguès Occità)
•    Llengües Orientals (JaponèsXinès Coreà)
•    Altres llengües (BascRusÀrabGrec)

Format 
•    Els treballs s’hauran de lliurar en font Arial nº12, interliniat 1,5 i amb format de document PDF.
•    En la categoria microrrelat l’extensió màxima serà de 750 caràcters o 10 línies.
•    En la categoria relat curt l’extensió màxima no superarà les 5 pàgines.
•    En la categoria poesia o haiku l’extensió màxima serà de 3 pàgines.

TRIBUNAL EVALUADOR
El tribunal que jutjarà els treballs presentats estarà format per un comitè compost per professores i professors de les tres facultats.
El Consell d’Estudiants de la FTI serà l’encarregat de fer arribar al tribunal els textos dels participants mitjançant pseudònims i es compromet a la salvaguarda de les seves dades personals.
Les persones membres del tribunal es comprometen a mantenir el secret del veredicte fins l’acte de lliurament dels premis.
El tribunal avaluador estarà format per les següents professores i professors col·laboradors:
 
Francesc Parcerisas
Cristian Olaya
Jordi Mas
Miguel Edo
Anna Aguilar-Amat
Regina Soraiva
Joaquim Sala
Antoni Rossell
Alba Losada
Sara Rovira
Dolors Udina
Mercè Altamir
Josefina Caball
Mihwa Jo
Ramón Lladó
Luidmila Navtanovich
Catherina Favret
Anna Gil
Núria d'Asprer
Montserrat Franquesa
Lucía Molina
Jon Elordi
Ramón Farrés
Melinda Dooly
Xavier Fontich
Ana María Margallo
Ramon Panyella
Fernanda Bustamante
David Roas


TERMINIS
•    Inici de la convocatòria: 15 de febrer.
•    Final de la convocatòria: 15 de març.
•    Acte de lliurament de premis: 24 d’abril de 13:00 a 14:30 a l’Aula 004 de la Facultat de Traducció i Interpretació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Cada estudiant que participi, acceptarà les bases i accepta no portar un text plagiat.
La participació en aquest concurs implica la cessió dels drets de publicació, distribució i difusió en els diferents mitjans disponibles de la UAB, respectant sempre l’autoria, segons preveu la legislació sobre la propietat intel·lectual, sense cap compensació econòmica.
Les obres guanyadores rebran un premi simbòlic equivalent a un xec regal per a la llibreria Abacus de la UAB i una llibreta Paperblank. 
Les obres guanyadores s’exposaran a les instal·lacions de les tres facultats.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les bases.
El Consell d’Estudiants es reserva el dret de modificar aquests terminis si per qualsevol contingència així ho estimés oportú. 
Una categoria podrà establir-se com a deserta si es considera que cap de les obres participants té la qualitat mínima exigible.

Recull de les participacions dels Jocs Florals 2019

Aquestes han estat les persones guanyadores en les dues categories:

1.    Categoria de creació:

-    Castellà - Poesia: De aquí a Madrid de Sara Navarro Garcia
-    Català – Relat: Alicia de Maria Batle Cladera
-    Català – Poesia: Fora de joc de Mar Chavarria Martí
-    Anglès – Poesia: Half Empty Bottle de Cristina Casares Muñoz

2.    Categoria de traducció:

-    Francès: Catalina Fernández Utiel
-    Alemany: David Cànovas Cots
-    Llengües romàniques: traducció del romanès, de Marc Riera Irigoyen
-    Altres llengües:

  • Basc: Edurne Sanz Arsuaga
  • Rus: Gemma Sastre Sancho
  • Àrab: Vanessa López Vilchez