Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Formació

Formació adreçada al teixit associatiu de la UAB

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària, s’elabora una programació de càpsules formatives adreçades al teixit associatiu de la UAB. Hi tenen accés estudiants de totes les facultats de la UAB que estiguin vinculats a un dels col·lectius inscrits a elDirectori i tenen l'objectiu de millorar i enfortir les habilitats de les entitats de la UAB així com dels seus membres. .

Qualsevol consulta sobre les sessions la podeu adreçar al correu suport.participacio@uab.cat

Programació de les sessions del segon semestre del curs 2020-2021

 
Sessió Data

Millorem la participació en línia

Formador/a: Emma Torres i Amaia Belastegui de l'Associació Ígnia

Objectius:

  • Reflexionar sobre com s'ha transformat la participació als col·lectius, amb les dificultats que s'hi troben actualment i com afrontar-les.
  • Donar eines i recursos per a fomentar la participació dels membres de l'entitat: dinàmiques adaptades al format online i aplicacions per a dinamitzar les trobades

Inscripció

23 de març de 2021 18h - 20h   

Eines i recursos per a la captació de fons: diversifiquem els ingressos de l’entitat

Formador/aNúria Ferrer Fillat, del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona

Objectius:

  • Donar eines i suport als col·lectius en la recerca de fons més enllà de les subvencions oficials d’organismes públics.
  • Cerca d’alternatives pel finançament de les entitats que puguin desenvolupar-se en l’actual context de manca d’activitat presencial.
  • Ampliar la perspectiva per a diversificar els ingressos del col·lectiu i poder desenvolupar els seus projectes.

Inscripció

27 d'abril de 2021  18h - 20h

Comunicació interna i assertivitat: millorem el diàleg intern de les entitats

Formador/a: Núria Mateu Almacellas, de Fil a l'Agulla

Objectius:

  • Donar eines i recursos a les persones que participen d’una entitat per a fomentar una comunicació interna assertiva que alhora tingui efecte en l’èxit de les accions que realitzin les entitats.
  • Fomentar la cohesió interna
  • Fomentar el treball en equip i el respecte a la diversitat interna de l’entitat

Inscripció

13 de maig de 2021

16h - 18h