#UABrefugi: l'Autònoma acull

#UABrefugi: l'Autònoma acullCada tres segons una persona fuig d’allà on viu per salvar la seva vida. Aquest és el càlcul que ACNUR fa per posar de manifest l’abast i l’acceleració de l’anomenada crisi dels refugiats. La magnitud del que representen avui els desplaçaments forçats apunta a una crisi humanitària que implica 65,6 milions de persones a tot el món, la meitat de les quals són menors d’edat. Una de cada 113 persones de la població mundial s’ha vist obligada a abandonar el lloc on vivia per fugir de la guerra, del conflicte, de la violència, de la persecució o de la vulneració dels drets humans.

Aquest escenari de migracions forçades no és un problema conjuntural d’àmbit local que es limita a les onades de persones refugiades i migrants que arriben a les costes europees. Es tracta d’un problema estructural a Europa que cal abordar més enllà de les conseqüències, cal analitzar-ne les causes i les responsabilitats per articular respostes a nivell comunitari. Les polítiques migratòries, la gestió de les fronteres i els sistemes d’asil formen part del problema i de la solució. La manca de responsabilitat compartida alimenta el risc de vulnerar els drets de les persones refugiades i de criminalitzar la seva situació.

En aquest context global marcat per la vulneració continuada del dret d’asil que pateixen les persones en cerca de refugi, la Universitat Autònoma de Barcelona aposta per l’acció. El compromís social de la universitat pública exigeix un paper actiu en la defensa dels drets humans. Des de l’any 2016, la UAB impulsa el Programa Refugi amb l’objectiu de contribuir a la plena integració de les persones sol·licitants de protecció internacional. L’experiència acumulada amb l’acollida ha permès plantejar línies de treball orientades a potenciar la reincorporació als estudis universitaris de les persones refugiades. En aquest sentit, és imprescindible la implicació de la comunitat universitària per desenvolupar accions d’acollida, acompanyament, sensibilització i mobilització ciutadana. Mentre persisteixi la crisi de refugiats, la UAB serà refugi perquè l’Autònoma acull. Per aquesta raó, la propera edició de la Festa Major de la UAB té com a lema: #UABrefugi: l’Autònoma acull.

La responsabilitat col·lectiva és imprescindible, comptem amb la teva implicació.

Sara Moreno Colom
Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat