Tècniques d'estudi

Tècniques d'estudi

Imatge Tècniques d'estudi


Arribar a la universitat suposa l’inici d’una etapa acadèmica més complexa. L’horari condensat de les classes o la quantitat de pràctiques i treballs que s’han de realitzar fan que a vegades s’acabi estudiant pensant només en la manera d’aprovar ràpidament. Aquest mètode d’estudi no comporta un bon aprenentatge, i és molt probable que el que s’hagi estudiat en aquestes condicions s’oblidi amb facilitat o, fins i tot, que l’estudiant suspengui la prova.

Prendre consciència dels hàbits d’estudi i de les tècniques d’aprenentatge que es fan servir pot ajudar a estudiar amb més eficàcia a la universitat i, al mateix temps, poder gaudir millor del temps lliure. Per això, des de fa cinc anys, la UAP imparteix l'activitat “Estratègies d’Aprenentatge per a universitaris”, que té l’objectiu de formar els estudiants en la competència “d’aprendre a aprendre” i de proporcionar un conjunt d’eines i mètodes per a millorar el procés d’aprenentatge i acarar amb èxit els estudis universitaris.

-La planificació del temps (pdf)

Vols millorar la teva organització del temps? Vols conèixer com fer un mapa conceptual?