Tècniques d'estudi

Imatge Tècniques d'estudi


Arribar a la universitat suposa l’inici d’una etapa acadèmica més complexa. L’horari condensat de les classes o la quantitat de pràctiques i treballs que s’han de realitzar fan que, de vegades, s’acabi estudiant pensant només en la manera d’aprovar ràpidament. Aquest mètode d’estudi no comporta un bon aprenentatge, i és molt probable que el que s’hagi estudiat en aquestes condicions s’oblidi amb facilitat o, fins i tot, que l’estudiant suspengui la prova.

Prendre consciència dels hàbits d’estudi i de les tècniques d’aprenentatge que es fan servir pot ajudar a estudiar amb més eficàcia a la universitat i, al mateix temps, poder gaudir millor del temps lliure.