Parlar en públic

Parlar en públic

Imatge Parlar en públic

En el nou marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior la capacitat de comunicació oral esdevé una competència vital per als universitaris. De fet, cada vegada amb més freqüència, els estudiants han de realitzar presentacions orals, però molts no saben com parlar bé en públic, i alguns, fins i tot, pateixen por escènica quan s’han d’acarar aquest tipus de situacions.
Moltes vegades es pensa que l’habilitat de parlar bé en públic és innata, però es tracta d’una creença errònia, ja que tothom pot aprendre a parlar bé en públic i sense por.
Per aquest motiu, la UAP duu a terme una activitat que té com a objectiu proporcionar als estudiants de la UAB les eines suficients perquè millorin les seves comunicacions orals i perdin, si és necessari, l’angoixa de parlar en públic.

INFORMACIÓ 2018/2019

Nova edició del Taller Parlar en Públic:

Calendari: dilluns i dimecres, del 4 de març fins al 3 d’abril (4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de març; 1 i 3 d'abril).
Horari: de 18 a 20h.
Lloc: GA/402 Aula 43 Ciències de l'Educació i sessió final del 3 d'abril a la Sala de Juntes del Rectorat.
Places: 18
Preu: 50€.

El curs és eminentment pràctic i es treballa molt en grup. La metodologia emprada se centra en les exposicions orals que els participants realitzen durant les sessions i la resta de companys han de fer el retorn de l'observació. Es vincula la pràctica amb la part teòrica però la finalitat del curs és millorar l'habilitat de parlar en públic i això bàsicament s'aconsegueix a base de pràctica.

La formació d'aquest taller és a càrrec de Francina Planas Piedra.

Informació de l'activitat (pdf)


Aquesta activitat no dóna crèdits ECTS ni de lliure elecció.

Instruccions i accés al formulari d'inscripció

Un cop formalitzada la inscripció, l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.