Exàmens i certificacions

Reconeixement de crèdits

 

Reconeixement de crèdits per a estudiants de grau de la UAB

On puc trobar la informació sobre crèdits?
Pots consultar la normativa acadèmica de referència de la UAB en aquest enllaç

Sí, la UAB reconeix crèdits per l’acreditació d’idiomes, presentant un certificat que indiqui que s’ha superat un nivell concret del Marc europeu comú de referència per a les llengües emès pel Servei de Llengües o bé per alguna de les entitats reconegudes.

Presentant l'acreditació del nivell assolit a la gestió acadèmica del teu centre.

Totes les llengües estrangeres, sempre que la persona interessada no estigui matriculada a una titulació orientada a la formació de la llengua per la qual es demana el reconeixement de crèdits. A més, també es poden reconèixer 3 crèdits per l’acreditació d’haver assolit el nivell 9 del Servei de Llengües o una formació de nivell equivalent (C2 del MECR) de català, d’occità (aranès) o d’una llengua oficial d’una comunitat autònoma a banda del castellà.

A banda dels certificats emesos pel Servei de Llengües, s’admeten tots els certificats que recull aquesta taula del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els exàmens d'idiomes que acrediten el nivell s'han d'haver superat durant els estudis de grau o, fins i tot, amb anterioritat a la teva arribada a la UAB.

La UAB reconeix un màxim de 12 crèdits.

Per al reconeixement de certificats de diferents nivells s’aplica l’escala del Servei de Llengües de la UAB. Es podran reconèixer crèdits a partir del nivell 4 d’aquesta escala i el nombre de crèdits reconeguts serà progressiu i no acumulable. A l’annex de la normativa acadèmica de la UAB hi teniu aquesta taula explicativa:

Imatge Taula Annexa Normativa Crèdits UAB

Sí, el certificat del nivell C2 de llengua catalana dóna dret al reconeixement de 3 crèdits.

No, només es reconeixen crèdits per nivells del MECR acreditats. A més, s’hi han d’avaluar les quatre destreses lingüístiques (parlar, escriure, escoltar i llegir).

Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos superats al Servei de Llengües i per exàmens d'idiomes realitzats durant els teus estudis de grau. Es recomana, però, que facis la sol·licitud l'últim any dels teus estudis, a la teva gestió acadèmica.

Pots fer-los al Servei de Llengües. Per saber quins altres centres són reconeguts, consulta la informació actualitzada en les taules que publica la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya al DOG.

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes t'has d'adreçar a la gestió acadèmica del teu centre.

El Servei de Llengües t'ofereix tallers gratuïts que et permeten obtenir crèdits. També pots consultar altres activitats que s’ofereixen a la UAB.

La teva universitat d’origen és qui et pot facilitar aquesta informació.