Exàmens i certificacions

Els certificats d’UAB Idiomes Barcelona

Imatge d'algú subjectant un diploma amb un llaç

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

A UAB Idiomes avaluem el domini de llengua i la competència lingüística segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

El certificat de l’examen multinivell B1-B2-C1 d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles. Poden obtenir el certificat els nostres estudiants, la comunitat universitària, professionals i qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys.

En cas de voler acreditar un nivell de francès o italià, el nostre alumnat o qualsevol persona externa pot presentar-se a les convocatòries d’exàmens d’UAB Idiomes Campus. 

Els nostres estudiants poden obtenir certificació de nivell d'espanyol SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). A més, som centre examinador DELE, i oferim exàmens als nostres estudiants i a candidats externs. 

També s’emeten certificats de curs i assistència de tots els cursos.