Exàmens i certificacions

Els certificats d’UAB Idiomes Barcelona

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.


A UAB Idiomes avaluem el domini de llengua i la competència lingüística segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

El certificat de l’examen multinivell B1-B2-C1 d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles. Poden obtenir el certificat els nostres estudiants, la comunitat universitària, professionals i qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys.

Els nostres estudiants poden obtenir certificats de curs i d’assistència d’anglès, francès o italià. En cas de voler acreditar un nivell, el nostre alumnat o qualsevol persona externa pot presentar-se a les convocatòries d’exàmens d’UAB Idiomes Campus, dels nivells A1 fins a B2, excepte italià, que és fins a B1. 

També s’emeten certificats de curs i assistència dels cursos d’espanyol als estudiants matriculats. Cada dos mesos hi ha possibilitat de fer exàmens finals, tant per als nostres estudiants com per a qualsevol persona externa que desitgi certificar que ha completat un curs i/o convalidar crèdits.