Exàmens i certificacions

Els certificats d’UAB Idiomes Barcelona

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

A UAB Idiomes avaluem el domini de llengua i la competència lingüística segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

El certificat de l’examen multinivell B1-B2-C1 d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles. Poden obtenir el certificat els nostres estudiants, la comunitat universitària, professionals i qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys.

En cas de voler acreditar un nivell de francès o italià, el nostre alumnat o qualsevol persona externa pot presentar-se a les convocatòries d’exàmens d’UAB Idiomes Campus. 

Els nostres estudiants poden obtenir certificació de nivell d'espanyol SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). A més, som centre examinador DELE, i oferim exàmens als nostres estudiants i a candidats externs. 

També s’emeten certificats de curs i assistència de tots els cursos.