Exàmens i certificacions

Italià

UAB Idiomes Campus ofereix exàmens d’italià des de nivell A1 fins a B1 a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB. 

Consulta les convocatòries al web d'UAB Idiomes Campus