Exàmens i certificacions

Francès

Imatge d'una persona subjectant un diploma amb un llaç

UAB Idiomes Campus ofereix convocatòries d'exàmens de francès des de nivell A1 fins a B2 a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d'idioma, a partir dels 16 anys. Els certificats d'acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Consulta les convocatòries al web d'UAB Idiomes Campus