Empreses

Preus i calendari

Preus del servei d’idiomes per a empreses

 • Preu per grup: 69 €/hora.
 • Preu per grup reduït (3-5 alumnes):67 €/hora.
 • Preu per classe Two to One (dos alumnes): 61 €/hora.
 • Preu per classe One to One (particulars): 58 €/hora.

Les hores de classe realitzades es facturen mensualment (a mes vençut). La factura està exempta d’IVA pel fet de ser un servei de formació.

Els preus poden incrementar-se en funció de l’idioma, l’especificitat o la ubicació de l’empresa.

Els preus no inclouen els llibres que s’utilitzin als cursos.

Els preus inclouen:

 • Formació presencial a l’empresa, i/o presencial en línia (telemàtica)
 • Proves de nivell escrites i entrevistes (presencial o en línia).
 • Assessorament segons les necessitats lingüístiques i els resultats de la detecció de nivell.
 • Disseny dels programes dels cursos.
 • Coordinació dels cursos (professorat, programes i alumnes).
 • Avaluació del progrés dels alumnes amb informes per a l’empresa.
 • Presentació dels informes finals dels cursos, amb l’assoliment dels objectius, l’avaluació i els comentaris sobre cada alumne.
 • Informe sobre la valoració dels nostres cursos per part dels alumnes.
 • Certificació.

Calendari per a l’inici dels cursos

Seguim un procediment i uns terminis establerts des del moment que una empresa sol·licita el servei fins que poden començar els cursos. El procés seria:

 • Detecció de nivell i anàlisi de necessitats.
 • De dos a tres dies per fer les proves de nivell.
 • Assessorament sobre la formació dels grups i els formats dels cursos.
 • Dos dies després de les proves de nivell, es presenten a l’empresa els resultats de les proves i de l’anàlisi de les necessitats.
 • Propostes de formació i calendaris dels cursos.
 • Es presenta una proposta de formació per curs (pressupost) i el calendari de cada curs. Una vegada aprovats la proposta i el calendari per l’empresa, s’adjudiquen els professors per a cadascun dels cursos.

Temps necessari per a l’inici dels cursos

De quatre a sis setmanes, des de les proves de nivell fins a l’inici dels cursos, depenent de la quantitat de grups i el nombre d’alumnes.