Cursos

Cursos de francès general

Francès general dels nivells A1, A2.1, i C1.1 del MECR. Enfocament comunicatiu i classes participatives.

Modalitat: Diferents modalitats

Cursos sènior de conversa en francès intermedi

Conversa en francès de nivell intermedi per a majors de 55 anys. Enfocament comunicatiu i pràctic sense necessitat de fer exàmens.

Modalitat: Presencial