Espanyol general online per a estudiants xinesos (A1 - A2)

Cursos online dels nivells A1 i A2 del MCER

Punts forts

 • Plataforma virtual
 • Grups reduïts (màxim 12 estudiants)
 • Avaluació individual i personalitzada

Acreditació

 • Certificat de curs

Cursos virtuals que combinen sessions en grup i treball individual. Es realitzen els nivells inicial i elemental, que corresponen, respectivament, a A1 i A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER). Els cursos són mensuals (80 h), i cal realitzar dos cursos per completar un nivell.
Cada grup té un tutor que imparteix les classes per videoconferència i escull les activitats. Els cursos segueixen un sistema d’avaluació continuada, que valora les tasques realitzades al llarg del curs. Aquestes tasques inclouen proves parcials d’expressió oral y escrita. A més, es realitza una prova final que avalua de forma numèrica les diferents destreses i competències.

Descarrega la informació dels Cursos online d'espanyol general per a estudiants xinesos.

Certificat del nivell anterior superat o realitzar una prova de nivell
Ser major de 18 anys.  
No cal pertànyer a la comunitat universitària. 

Preu curs: 430 €/mes

Matrícula oberta tot l'any. S'acceptaran sol·licituds fins a una setmana abans de l'inici del curs, però recomanem fer la inscripció amb una antelació mínima de dues setmanes. Per formalitzar la matrícula de qualsevol curs s'ha d'acreditar haver superat el nivell anterior. En cas de no tenir cap certificat recent es pot realitzar una prova de nivell, totalment gratuïta i sense cap compromís. Pots reservar hora aquí

Cal omplir i enviar el següent formulari d'inscripció i fer el pagament del curs per reservar la teva plaça. 


UAB Idiomes es reserva el dret a cancel·lar qualsevol grup en cas que no hi hagi un mínim d'alumnes matriculats.

 

Nivells, dates i horaris

A1.1
12.04.2021 a 30.04.2021
Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h (hora xinesa)

A1.2
10.05.2021 a 31.05.2021
Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h (hora xinesa)

 

A2.1
07.06.2021 a 29.06.2021
Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h (hora xinesa)

A2.2
05.07.2021 a 23.07.2021
Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h (hora xinesa)

 

Vull rebre més informació

Inscriu-te Test de nivell gratuït
 • Nivells
 • Inici: 12/04/2021
 • Final: 23/07/2021
 • Horaris: Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h (hora xinesa)
 • Preu : 430 €
 • Modalitat: Virtual
 • Lloc: Barcelona