Cursos

Convocatòries exàmens DELE

UAB Idiomes Barcelona és centre examinador DELE acreditat per l'Instituto Cervantes, i oferim convocatòries d'examen dels nivells A2, B1 i B2

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol, que atorga l'Instituto Cervantes en nom del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Estan reconeguts internacionalment, i tenen un gran prestigi, no només entre institucions i autoritats educatives públiques i privades sinó també en el món empresarial i cambres de comerç. Són una garantia oficial en l'avaluació i certificació de la competència lingüística en espanyol.

Els exàmens DELE estan disenyats seguient les directrius del Marc comú europeu de referència (MCER) y el Manual per a relacionar exámenes al MCER, ambdues obres del Consell d'Europa.

Properes convocatòries d'examen:

20 i 21 de maig 2022 - Nivells A2, B2 (inscripció oberta fins al 16 de març)

1 de juliol 2022 - Nivells A2, B1, B2 (inscripció oberta fins al 4 de maig)

9 de setembre 2022 - Nivell A2 (inscripció oberta fins al 13 de juliol)

7 d'octubre 2022 - Nivells A2, B1, B2 (inscripció oberta fins al 24 de agost)

18 i 19 de novembre 2022 - Nivells A2, B1, B2 (inscripció oberta fins al 5 d'octubre)

Els candidats han de fer la inscripció en línia a través d'aquesta pàgina web, on també trobareu informació detallada de les proves. 

Dies abans de l'examen enviem un correu electrònic amb informació detallada a tots els candidats que facin les proves al nostre centre. 

Oferim cursos de preparació per als exàmens, perquè et familiaritzis amb les proves. Pots consultar les diferents edicions aquí