Cursos

Convocatòries exàmens DELE

UAB Idiomes Barcelona és centre examinador Instituto Cervantes i oferim convocatòries d'examen DELE dels nivells A2, B1 i B2

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol, que atorga l'Instituto Cervantes en nom del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Estan reconeguts internacionalment, i tenen un gran prestigi, no només entre institucions i autoritats educatives públiques i privades sinó també en el món empresarial i cambres de comerç. Són una garantia oficial en l'avaluació i certificació de la competència lingüística en espanyol.

Els exàmens DELE estan disenyats seguient les directrius del Marc comú europeu de referència (MCER) y el Manual per a relacionar exámenes al MCER, ambdues obres del Consell d'Europa.

Properes convocatòries d'examen:

18 i 19 de novembre 2022 - Nivells A2, B1, B2 (inscripció oberta fins al 5 d'octubre)

17 de febrer 2023 - Nivell A2 (inscripció oberta fins a l'1 de gener)

14 d'abril 2023 - Nivells A1 i A2 (inscripció oberta fins al 15 de febrer)

12 i 13 de maig 2023 - A2, B1 i B2 (inscripció oberta fins al 15 de març)

7 de juliol 2023 - Nivells A2, B1 i B2 (inscripció oberta fins al 10 de maig)

8 de setembre 2023 - Nivell A2 (inscripció oberta fins al 12 de juliol)

13 d'octubre 2023 - Nivells A2. B1 i B2 (inscripció oberta fins al 6 de setembre)

7 i 18 de novembre 2023 - Nivells A2. B1 i B2 (inscripció oberta fins a l'11 d'octubre)

Els candidats han de fer la inscripció en línia a través d'aquesta pàgina web, on també trobareu informació detallada de les proves. 

Dies abans de l'examen enviem un correu electrònic amb informació detallada a tots els candidats que facin les proves al nostre centre.