Cursos

Espanyol general online (A1 - C1)

Cursos online d'espanyol general del nivell A1 al C1 del MCER

Modalitat: Virtual

Espanyol general presencial (A1 - B2)

Cursos d'espanyol general del nivell A1 al B2 del MECR

Modalitat: Presencial

Conversa en espanyol online (intermedi i avançat)

Classes online de conversa en espanyol de nivells intermedi i avançat

Modalitat: Virtual

Programes a mida per a grups

Cursos adreçats a grups d'universitats i agències educatives, amb programes adaptats a les necessitats i objectius de cada grup.

Modalitat: Presencial

Cursos d'Accés a la Universitat (CAU)

Programa intensiu d'espanyol per a estudiants xinesos que vulguin accedir a estudis universitaris a Espanya.

Modalitat: Presencial

Cursos de preparació del DELE

Curs de preparació per als exàmens oficials del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Modalitat: Presencial