Cursos

Cursos d'espanyol general presencial (A1 - B2)

Espanyol general del nivell A1 al B2 del MCER. Enfocament comunicatiu i activitats interactives per desenvolupar les quatre destreses. 

Modalitat: Presencial

Espanyol general online per a estudiants xinesos (A1 - A2)

Cursos online dels nivells A1 i A2 del MCER

Modalitat: Virtual

Conversa en espanyol online per a estudiants xinesos

Classes online dels nivells intermedi i avançat (B1, B2 i C1)

Modalitat: Virtual

Conversa en espanyol online (intermedi i avançat)

Classes online de conversa en espanyol de nivells intermedi i avançat

Modalitat: Virtual

Preparació exàmens DELE A2 i DELE B2

Cursos presencials de preparació dels exàmens DELE A2 i DELE B2 

Modalitat: Presencial

Programes a mida per a grups

Cursos adreçats a grups d'universitats i agències educatives, amb programes adaptats a les necessitats i objectius de cada grup.

Modalitat: Presencial

Cursos d'Accés a la Universitat (CAU)

Programa intensiu d'espanyol per a estudiants xinesos que vulguin accedir a estudis universitaris a Espanya.

Modalitat: Presencial

Curs de Preparació per a Universitats Espanyoles (CPUE)

Programa específic de preparació d'accés a universitats espanyoles.

Modalitat: Presencial

Cursos Bildungsurlaub

Curs d'espanyol reconegut com a Bildungsurlaub a diferents estats alemanys. 

Modalitat: Presencial