Anglès general presencial (A1 - C1.1)

Cursos d'anglès general del nivell A1 al C1.1 del MECR

Punts forts

  • Enfocament comunicatiu i pràctic
  • Grups reduïts
  • Es treballen totes les destreses comunicatives
  • Plataforma de material multimèdia

Acreditació

  • Certificats de nivells B1, B2, i C1 reconeguts per ACLES i per les universitats espanyoles
  • Certificat de superació de curs dels nivells A1, A2, B2.1 i C1.1
  • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Cursos d'anglès general del nivell A1 al C1.1, en modalitat presencial, per a persones que necessiten aprendre els continguts propis de cada nivell i obtenir els certificats corresponents. Cada curs consta de dos mòduls quadrimestrals de 45 hores de classe (100 hores d'estudi) que es realitzen en 3 hores setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).  

El pla d’estudis dels cursos generals d’UAB Idiomes es basa en els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) elaborat pel Consell d’Europa.
Les classes són comunicatives i participatives. Es treballen les quatre destreses comunicatives: expressió i comprensió orals i expressió i comprensió escrites. El treball fora de classe inclou grups reduïts de conversa i material multimèdia especialment dissenyat per als nostres cursos. 

Avaluació:
La superació d’un curs es determina mitjançant l’avaluació continuada. Opció d’acreditar els nivells B1, B2, C1 i C2 mitjançant un examen final (taxes d’examen no incloses).


Descarrega la informació dels Cursos generals d'anglès.

Certificat del nivell anterior superat o realitzar una prova de nivell
Ser major de 18 anys.  
No cal pertànyer a la comunitat universitària. 

Es pot fer la matrícula per un quadrimestre o per tot l'any.* 

                                 Preu quadrimestre (45 hores)
 Antic alumne / Comunitat UAB  615 €
 Nous alumnes  665 €
   Preu per tot el curs (90 hores)
 Antic alumne / Comunitat UAB  1.230 € 
 Nous alumnes  1.280 € 

*Consulteu formes de pagament.   

 

Per formalitzar la matrícula de qualsevol curs s'ha d'acreditar haver superat el nivell anterior. En cas de no tenir cap certificat recent es pot realitzar una prova de nivell, totalment gratuïta i sense cap compromís. Pots reservar hora aquí

Podeu formalitzar la matrícula presencial a la secretaria del centre en el següent horari:  

Dilluns i dijous de 10 a 20 h
Dimarts i dimecres de 10 a 19 h 
Divendres de 10 a 18 h  

Si ja sabeu el vostre nivell, podeu fer la matrícula de forma telemàtica. Si us plau, contacteu amb nosaltres per correu electrònic (info.idiomes@uab.cat) o per telèfon (93 433 50 60).

UAB Idiomes es reserva el dret a cancel·lar qualsevol grup en cas que no hi hagi un mínim d'alumnat matriculat. 

Nivells, dates i horaris

Primer quadrimestre: 05.10.2020 a 08.02.2021
Segon quadrimestre: 10.02.2021 a 07.06.2021

Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h TANCAT

Primer quadrimestre: 05.10.2020 a 08.02.2021
Segon quadrimestre: 10.02.2021 a 07.06.2021

Dilluns i dimecres de 17.45 a 19.15 h TANCAT

Primer quadrimestre: 08.10.2020 a 02.02.2021
Segon quadrimestre: 11.02.2021 a 01.06.2021
Dimarts i dijous de 19.15 a 20.45 h

Primer quadrimestre: 05.10.2020 a 08.02.2021
Segon quadrimestre: 10.02.2021 a 07.06.2021
Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h

 

Primer quadrimestre: 05.10.2020 a 08.02.2021
Segon quadrimestre: 10.02.2021 a 07.06.2021

Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h

Primer quadrimestre: 08.10.2020 a 02.02.2021
Segon quadrimestre: 11.02.2021 a 01.06.2021

Dimarts i dijous de 19.15 a 20.45 h TANCAT

 

Primer quadrimestre: 05.10.2020 a 08.02.2021
Segon quadrimestre: 10.02.2021 a 07.06.2021
Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h