Cursos per a professors

       

La formació contínua del professorat és sumament important per garantir un ensenyament satisfactori. El sistema educatiu millora segons la motivació i formació dels professors, que han d'adaptar-se a noves necessitats, a diferents tipologies d'alumnes i a noves tecnologies. 

És per això que oferim nous cursos de formació de professors, impartits a les nostres instal·lacions i certificats per UAB Idiomes Barcelona. A més, els nostres professors participen periòdicament a diferents jornades educatives i conferències de l'àmbit d'ensenyament de llengües.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modalitat: telepresencial                                                                                                                                                                                                                                    Durada: 1 setmana
Dates: del 15 al 19 de juny 2020
Horaris:
dilluns 15 10 h: Sessió de benvinguda
dilluns 15 a dijous 18 
d'11.30 a 13.30 h: Observació de classes
de 13.30 a 14.30 h: Tutories
de 15.30 a 17.30: Tallers didàctics
divendres 19
d'
11.30 a 13.30 h: Sessió de conclusions
13.30: Activitat de cloenda
Preu: 350 € (290 € per matrícules fins al 4 de juny)Curs adreçat a professors d'espanyol d'universitats i institucions d'ensenyament de secundària estrangeres, d'un total de 25 hores lectives i amb l'expedició del certificat acreditatiu corresponent. Es tracta de formació telepresencial que es realitzarà mitjançant videoconferències amb la plataforma Zoom. És un curs dissenyat a mida, amb un doble objectiu: treballar les activitats comunicatives i interactives que poden implementar-se a l'aula per desenvolupar les quatre destreses lingüístiques, i reflexionar sobre l'ensenyament de l'espanyol a estudiants de diferents nacionalitats, segons la seva idiosincràsia. El programa del curs inclou observació de classes, pràctiques, tutories personalitzades i tallers didàctics, impartits pel nostre equip docent. 
Les observacions i activitats de classe es realitzaran en un o més dels diferents programes acadèmics que ofereix UAB Idiomes Barcelona, supervisats individualment per un/a tutor/a membre de l'equip docent de la institució. Tots els programes acadèmics consisteixen, principalment, en cursos d'espanyol general i/o amb finalitats específiques que, independentment de les seves pròpies característiques (durada del curs, origen de l'alumnat, per exemple) programats a partir dels nivells i continguts fixats pel pla Curricular desenvolupat per l'Instituto Cervantes a partir de les indicacions del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). 

Els tallers didàctics es trien segons les necessitats específiques dels assistents. La nostra oferta general inclou:

 • Eines digitals a l'aula
 • Ús de cançons a la classe d'ELE
 • Enfocament lèxic i aplicacions mòbils
 • Creació i adaptació de materials
 • Sistemes de seguiment i avaluació


Matrícula oberta fins al 8 de juny de 2020. Per reservar plaça, si us plau omple el següent formulari

Per rebre més informació, si us plau contacta amb la Susanna Pérez, enviant un correu electrònic a susanna.perez@uab.cat.

Descarrega la informació del curs: Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) 

Edicions anteriors

Curs formació professors ELE - juliol 2019

Curs formació professors ELE + conferència Laberintos - juny 2018
Curs formació professors ELE - juliol 2018
Curs formació professors ELE - juliol 2017


         

Curs sobre l'ús de pel·lícules i vídeos a les classes de llengua. L'idioma d'impartició serà l'anglès, però el curs està adreçat a professors de qualsevol llengua. Els continguts del curs seran els següents:

 • Com crear activitats per a vídeos i pel·lícules reals
 • Creació de pel·lícules digitals en l'ensenyament i aprenentatge de llengües
 • L'ús del vídeo per aprendre vocabulari
 • L'ús del vídeo per fomentar la competència en comunicació oral i escrita, la comprensió oral, la creativitat, empatia i cultura visual

Curs impartit pel nostre professor i formador Kieran Donaghy, del 3 al 7 i del 17 al 21 de juliol de 2017 i del 18 al 22 de setembre de 2017, amb un mínim de 6 alumnes per grup.

Matrícules obertes fins al 30 de juny i el 5 de setembre de 2015. Per reservar plaça, si us plau omple el formulari d'inscripció.

Pots descarregar la informació del curs Film and Video in Language Teaching

         

Curs adreçat a professors d'anglès sobre com integrar la pronunciació a classe de manera eficaç. Es tracta d'una introducció a la fonologia anglesa que proporciona al professorat una guia indispensable de recomanacions per utilitzar a classe. Consta d'un total de 20 hores i està certificat per UAB Idiomes Barcelona.

Continguts del curs

Els continguts del curs seran els següents:

 •     Introducció a la fonologia anglesa - vocals, consonants, accent i ritme, discurs encadenat, entonació
 •     Ensenyar pronunciació - l'ús de tècniques i activitats per ajudar els alumnes amb l'expressió i comprensió oral
 •     L'ús de models d'ajuda per integrar la pronunciació a classe de manera eficaç
El curs serà impartit pels formadors i professors Mark McKinnon i Nicola Meldrun, especialistes en l'ensenyament de pronunciació.

El Mark és professor d'anglès, formador de professors i autor de diversos materials acadèmics. Professor des del 1993, va obtenir el Licenciate in TESOL al Trinity College London al maig del 2001. Imparteix classes a UAB Idiomes Barcelona des del 2003 i, des del 2004 també imparteix al Trinity College el curs Licenciate in TESOL amb Oxford TEFL, Barcelona. És autor del llibre Skillful Listening and Speaking 4 (Macmillan, 2014), i articles com Senior Service 1 and Senior Service 2 for English Teaching Professional (Issues 66 and 67, 2010), i diversos materials didàctics per a Macmillan’s Global series que inclouen 6 Teacher's Supplementary CDs (Macmillan, 2011) i materials infogràfics. Escriu, conjuntament amb la Nicola Meldrun, un blog educatiu per a professors d'anglès sobre com integrar la pronunciació a l'aula https://teachpronunciation.blog.

La Nicola va entrar al món de l'ensenyament de l'anglès l'any 1999, va obtenir el Licenciate in TESOL al Trinity College al maig del 2003. És professora, formadora de professors, conferenciant i autora de material didàctic, interessada especialment en el desenvolupament dels formadors i l'ensenyament de la pronunciació. Imparteix al Trinity College el curs Licenciate in TESOL amb Oxford TEFL, Barcelona. Ha publicat diversos articles sobre metodologia de l'ensenyament per a publicacions en línia i pàgines web. També és autora de materials didàctics per a OUP, Cengage, Pearson i altres editorials. La Nicola ha organitzat tallers i cursos a Espanya i creat materials per a professors de primària i secundària d'arreu del món. Escriu, conjuntament amb el Mark McKinnon, un blog educatiu per a professors d'anglès sobre com integrar la pronunciació a l'aula https://teachpronunciation.blog.

Dues edicions

Dates i horari: dilluns 2 a divendres 6 de juliol de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h
                        dilluns 17 a divendres 21 de setembre de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h

Preu: 400 €

Per reservar plaça, si us plau has de descarregar i d'omplir el formulari de reserva i enviar-nos-el. Contactarem amb tu per indicar-te com fer el pagament del curs. Matrícula oberta fins al 22 de juny i al 7 de setembre de 2018 respectivament.

formulari reserva


Nombre mínim de participants: 7

Pots descarregar la informació del curs /saʊnd ədˈvaɪs/: Brush up on your pron teaching

         

Curs adreçat a professors d'anglès sobre com crear classes adaptades a les necessitats dels alumnes. Es tracta d'un suport per planificar classes per a professors que imparteixen classes particulars, grups amb necessitats específiques o grups amb diversitat d'alumnes de diferents nivells. Consta d'un total de 20 hores i està certificat per UAB Idiomes Barcelona.

Continguts del curs

Els continguts del curs seran els següents:

 • Establir objectius de manera eficaç, destacant els d'aprenentatge 
 • Dissenyar classes segons les necessitats dels alumnes 
 • Classes particulars, amb continguts personalitzats  
 • Crear diferents tipus de classes que permetin flexibilitat 
 • Enfocar la classe en la part comunicativa 
 • Diferenciació, per atendre diferents nivells i necessitats  
 • Adaptar el contingut del llibre de curs 
 • Respondre als errors i mancances dels alumnes 
 • Reciclar la llengua mitjançant diferents activitats 
 • Integrar la pronunciació, centrant l'atenció en els sons de la llengua 

El curs serà impartit pel professor d'anglès, formador i autor de material acadèmic Mark McKinnon. Professor des de 1993, va obtenir el Licenciate in TESOL al Trinity College London al maig del 2001. Imparteix classes a UAB Idiomes Barcelona des del 2003 i, des del 2004 també imparteix al Trinity College el curs Licenciate in TESOL amb Oxford TEFL, Barcelona. És autor del llibre Skillful Listening and Speaking 4 (Macmillan, 2014), i articles com Senior Service 1 and Senior Service 2 for English Teaching Professional (Issues 66 and 67, 2010), i diversos materials didàctics per a Macmillan’s Global series que inclouen 6 Teacher's Supplementary CDs (Macmillan, 2011) i materials infogràfics. Escriu, conjuntament amb la Nicola Meldrun, un blog educatiu per a professors d'anglès sobre com integrar la pronunciació a l'aula https://teachpronunciation.blog.


Dues edicions

Dates i horari: dilluns 9 a divendres 13 de juliol de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h
                        dimarts 25 a divendres 28 de setembre de 2018, de 14.30 a 17.30 i de 18 a 20 h

Preu: 400 €

Per reservar plaça, si us plau has de descarregar i d'omplir el formulari de reserva i enviar-nos-el. Contactarem amb tu per indicar-te com fer el pagament del curs. Matrícula oberta fins al 29 de juny i al 14 de setembre de 2018 respectivament.

formulari reserva

Nombre mínim de participants: 7

Pots descarregar la informació del curs Taking Aim: Zeroing in on a great lesson!