Cursos per a professors

       

La formació contínua del professorat és sumament important per garantir un ensenyament satisfactori. El sistema educatiu millora segons la motivació i formació dels professors, que han d'adaptar-se a noves necessitats, a diferents tipologies d'alumnes i a noves tecnologies. 

És per això que oferim nous cursos de formació de professors, impartits a les nostres instal·lacions i certificats per UAB Idiomes Barcelona. A més, els nostres professors participen periòdicament a diferents jornades educatives i conferències de l'àmbit d'ensenyament de llengües.