Coneix el centre

Xifres d'UAB Idiomes Barcelona

Curs 2022/2023

Imatge d'una persona subjectant un bolígraf mentre apunta un paper que conté gràfics de barres i de línies.

Cursos sènior d’anglès 

305 estudiants 
37 grups 

Cursos In Company d'anglès i francès

710 estudiants
141 grups 

Cursos Turisme i Direcció Hotelera FUAB Formació

340 estudiants
16 grups

Estudiants internacionals

1.826 total estudiants
1.119 inscrits als programes Study Abroad
517 inscrits als cursos regulars d’espanyol
135 inscrits als cursos CAU (Curso de español de Acceso a la Universidad)
55 inscrits als cursos a mida