Coneix el centre

Enquestes de satisfacció

 

Resultats de les enquestes: cursos sènior d’anglès en línia

 • El 90 % valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) la claredat i la sistematització de les explicacions a classe.
 • El 84,72% valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) el dinamisme i l'amenitat de les classes.
 • El 94 % valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) l'activitat docent del professor.
 • Un 95% dels alumnes fa una valoració global de curs positiva.
 • El 60% recomanaria les classes en línia/UAB Idiomes (el 31.58% no ho sap).
 • Altres:
  • El 88% valora molt satisfactòriament les activitats d'expressió oral.
  • El 82% valora molt satisfactòriament la interacció amb els companys.
  • El 95% dels alumnes ha tingut una adaptació força positiva en els cursos en línia.

 

Resultats de les enquestes: cursos regulars i conversa en línia

 • El 95,6 % valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) la claredat i la sistematització de les explicacions a classe.
 • El 87% valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) el dinamisme i l'amenitat de les classes.
 • El 95,8% valora com a molt satisfactori (4 i 5 punts sobre 5) l'activitat docent del professor i la interacció amb el professor.
 • Un 95% dels alumnes fa una valoració global de curs positiva. (“Millor del que m'esperava” 50,63% i “Com m'esperava”: 45,63%)
 • El 46% recomanaria les classes en línia/UAB Idiomes (el 33% no ho sap).
 • Altres:
  • El 100% valora molt satisfactòriament les activitats d'expressió oral.
  • El 91,3% valora molt satisfactòriament la interacció amb els companys.
  • El 100% dels alumnes ha tingut una adaptació força positiva en els cursos en línia. (el 12% els va costar al principi)