Actualitat

Persones en cerca de refugi. Acollida a la UAB

Segon any col·laborant en l'acollida de refugiats

Des de l’any 2016, la UAB junt amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) col·laboren en el projecte per l’acollida de refugiats. Llegir més