Smart Money

Accions per la comunitat universitària

Smart MoneyLa UAB ha llançat el nou programa Smart Money, una iniciativa conjunta de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social i del vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics, i que es fa amb el suport del Consell Social, el qual hi destina un total de 22.335 euros. Es tracta d’una línia d’ajuts a investigadors per facilitar-ne l’aplicació dels coneixements al món de l’empresa.
 
L’aportació del Consell es dedica a consultoria estratègica, esdeveniments de treball en xarxa i actes de difusió, entre altres despeses de la iniciativa; l’òrgan de participació de la societat en la universitat també participa activament en la gestió i composició del Consell Assessor que forma part de la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la convocatòria del programa, responsable de seleccionar i seguir els projectes.
 
Smart Money es presenta com una eina pròpia de l’Autònoma per finançar i acompanyar projectes de desenvolupament que suposin la realització d’activitats precomercials de valorització dels resultats de la recerca, és a dir, la seva aplicació real, als quals el vicerectorat de Projectes Estratègics i d’Innovació destina, en conjunt, 75.000 euros, amb un màxim de tres projectes i 25.000 euros per a cadascun.
 
L’objectiu de la iniciativa és accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca al teixit empresarial. El resultat de cada iniciativa que la UAB financi ha de servir per captar inversió especialitzada o socis industrials interessats en un desenvolupament conjunt.