Què és NEXUS?

Què és NEXUS?
NEXUS és l’aplicació informàtica de la UAB, amb nivell alt de seguretat, mitjançant la qual es gestiona en línia:

- L’alta d’usuaris del Servei d’Ocupabilitat de la UAB (estudiants i titulats de la mateixa Universitat, persones físiques vinculades i empreses/institucions).

- La gestió d’ofertes de feina i de pràctiques.

- La realització de processos de selecció.

- Els convenis de cooperació educativa de pràctiques no curriculars interns (amb la UAB) i externs (amb empreses i institucions).

- La inscripció a les Activitats d’Orientació Professional grupals.