Què és NEXUS?

Introducció

NEXUSNEXUS és l’aplicació informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb nivell alt de seguretat, mitjançant la qual es gestiona en línia:

 • L’alta d’usuaris del Servei d’Ocupabilitat de la UAB (estudiants, alumni i àmbits de la UAB i empreses/institucions unipersonals i pluripersonals).
 • La gestió tramitació i publicació d’ofertes de feina i de pràctiques.
 • La realització de processos de selecció per a estades de pràctiques.
 • Els convenis de pràctiques acadèmiques externes no curriculars interns (amb àmbits de la UAB) i externs (amb empreses i institucions).
 • La inscripció a les Activitats d’Orientació Professional grupals.

Registre/accés a NEXUS

 

Funcionalitats

 • Visualització d’ofertes de feina.
 • Visualització d’ofertes de pràctiques internes i externes.
 • Participació i seguiment dels processos de selecció de pràctiques.
 • Sol·licitud i seguiment dels convenis de pràctiques acadèmiques externes no curriculars.
 • Inscripció a les Activitats d’Orientació Professional grupals.
 • Sol·licitud de cites d’orientació professional individuals.

 • Visualització d’ofertes de feina.
 • Consulta dels convenis de pràctiques acadèmiques externes no curriculars ja realitzades durant els estudis.
 • Inscripció a les Activitats d’Orientació Professional grupals.

 • Sol·licitud i seguiment de la publicació d’ofertes de feina.
 • Sol·licitud i seguiment de la publicació d’ofertes de pràctiques amb procés de selecció de candidats.
 • Sol·licitud i seguiment de convenis de pràctiques acadèmiques externes perquè estudiants de la UAB facin pràctiques no curriculars.

 • Sol·licitud i seguiment de la publicació d’ofertes de pràctiques amb procés de selecció de candidats.
 • Sol·licitud i seguiment de convenis de pràctiques acadèmiques externes per tal que les persones estudiants de la UAB facin pràctiques no curriculars en àmbits de la UAB.