Personal UAB Personal d'administració i serveis

Serveis: SAS

Servei Assistencial de Salut (SAS)


El Servei Assistencial de Salut (SAS) està ubicat al campus universitari i les prestacions que ofereix són: assistencials, preventives, de promoció de la salut i de recerca. El servei s’organitza en unitats seguint criteris d’especialitat mèdica.

1. Funcions preventives

Unitat de Salut Laboral

És l'encarregada dels reconeixements de salut en relació al treball i de l'avaluació de riscs específics per a la protecció de la salut a les treballadores embarassades o en període de lactància, així com del personal especialment sensible a determinats riscs en el treball.

Per a ser atesos cal que concerteu hora prèvia al telèfon 93 581 18 00 / 13 11. El seu cost és a càrrec de la UAB.

Accidents laborals

Un accident de treball és qualsevol lesió corporal que un treballador o treballadora pateix a conseqüència de la feina que du a terme per compte d’altri, incloent-hi l’anada i la tornada al lloc de treball.

Els accidents laborals són atesos al SAS, que actua com a mútua d’accidents i malalties professionals en cas de personal acadèmic contractat i personal d’administració i serveis (PAS).
No és el cas del personal acadèmic en règim de Muface.

Fora de l'horari del Servei Assistencial de Salut, cal anar a centres de la mútua en conveni (actualment Egarsat). Podeu consultar a www.egarsat.es o al SAS quins són els centres propis i concertats més propers al vostre domicili.

2. Funcions assistencials

Unitat d’Atenció Primària

Ofereix atenció mèdica general, tant si és urgent com si no, incloent les urgències traumatològiques. També ofereix atenció d'infermeria, anàlisi, consultes i certificats.

Per ser atesos no cal que concerteu hora prèvia, només cal que us presenteu al servei en horari d’atenció al públic amb la targeta identificativa de la UAB.

Unitat de Ginecologia
Unitat d'Odontologia
Unitat de Psicologia

Pots gaudir d'una revisió anual ginecològica i d'una higiene dental biennal; el seu cost és a càrrec de la UAB. Per a altres serveis, consulteu les tarifes.

Per tots aquests serveis cal concertar hora prèvia al tel. 93 581 18 00/13 11, on també podeu consultar el cost. Determinats serveis van a càrrec de la persona que els sol·licita mitjançant companyies d'assegurances privades o abonant el servei prestat. Consulteu les tarifes.


Horaris del Servei Assistencial de Salut
De setembre a juliol

  • Urgències: de dilluns a divendres, de 8 a 19:45 h
  • Visites mèdiques: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i de 15 a 19 h
  • Especialistes: hores concertades
Consulteu els horaris durant Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost.

Més informació a:

Servei Assistencial de Salut