FAS > Salut > Serveis i activitats > Xiringu

El Xiringu és un punt itinerant d’assessorament, informació i discussió en temes de salut dirigit a tot l’estudiantat del campus. El Xiringu va sorgir del projecte europeu de prevenció de drogodependències i altres conductes de risc en àmbit universitari "En plenes facultats" basat en l'educació entre iguals.

El Xiringu està atès pel voluntariat del programa i estudiants de Psicologia que fan les seves pràctiques curriculars al Programa de Salut. Aquestes persones reben formació continuada per esdevenir Agents de Salut, garantint que puguin donar resposta a les qüestions plantejades per les usuàries i els usuaris del Xiringu. El valor afegir d’aquest servei és la relació entre iguals entre l'estudiant que consulta i l'estudiant que assessora, que és una relació de tu a tu.

Al Xiringu es distribueixen gratuïtament materials informatius sobre drogues, infeccions i malalties de transmissió sexual, així com materials preventius com ara preservatius masculins i femenins. També l’Espai Solidari de la FAS (plaça Cívica, davant de l’Abacus) disposa d’aquest material informatiu i preventiu.

On és el Xiringu?
El Xiringu és itinerant entre les diferents facultats. Està anunciat en dues grans lones informatives i consta de dues taules grans amb material informatiu i preventiu, així com jocs i dinàmiques. Trobareu el calendari de l’ubicació del Xiringu a les nostres xarxes socials (Facebook i Instagram).

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats