Error: manca enllaç de capçalera a la plana

UAB-CIE Sphere surroundings

L'Esfera UAB

L'Esfera UAB és un entorn d'excel·lència, un ecosistema de coneixement, en el qual conviuen i col·laboren les institucions de recerca vinculades a la UAB per contribuir a l’avenç científic i el desenvolupament territorial.

Actualment l’Esfera UAB està formada per més de 40 centres de recerca, que són:

  1. Els centres de recerca participats per la Universitat Autònoma de Barcelona: entitats amb personalitat jurídica pròpia, dedicades a la recerca, la titularitat jurídica de les quals correspon a altres entitats públiques o privades i en el govern dels quals participa la Universitat Autònoma de Barcelona.
  2. Els centres de recerca amb entitat jurídica pròpia domiciliats al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  3. Els instituts universitaris de recerca adscrits participats per altres entitats, i els interuniversitaris previstos als apartats 3, 4 i 5 de l’article 26 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  4. Els hospitals de l’Anella Hospitalària de la UAB i els seus instituts de recerca. Els hospitals de l’Anella Hospitalària són els centres sanitaris en els quals la Universitat Autònoma de Barcelona imparteix docència en virtut del corresponent concert sanitari o qualsevol altre conveni de col·laboració. 
  5. Altres centres de recerca que han entrat a formar part de l’Esfera UAB mitjançant convenis específics.

Esfera UAB

Informació actualitzada el 14.06.2023

Propera actualització abans del 14.06.2024