GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I TREBALL (GRET)
 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Edifici B. Campus de la UAB (Despatx B3-073)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telèfon / fax: 93 581 17 89 / 93 581 28 27
Correu electrènic de contacte: Rafael.merino@uab.cat
Adreçaa web pròpia:http://grupsderecerca.uab.cat/gret 
Director: Rafael Merino Pareja
Descripció del grup:
El Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) neix l'any 1987 dins la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de constituir un equip de recerca estable, focalitzat en l'estudi de la relació entre els sistemes d'ensenyament (formal i no formal) i el sistema productiu i el mercat de treball.
 
El treball de recerca del GRET està organitzat entorn de tres línies de treball per a les quals el grup de recerca s'ha constituít com a punt de referència en el nivell local, català, espanyol, europeu i, fins i tot en alguns casos, intercontinental. Aquestes línies de recerca són:
  • Joventut i transició escola-treball.
  • Expansiò educativa, competències i mercat de treball.
  • Estudis universitaris i mercat de treball.
Línies de recerca:
  • Anàlisi teòrica de les relacions entre educació i treball.
  • Construcció d'itineraris de transició a la vida adulta .
  • Necessitats de competències per a l'economia i sistemes d'educació i formació.
  • Investigació internacional comparada.
  • Avaluació de polítiques píbliques d’educació, formació i treball.
  • Suport i assessorament a projectes d’intervenció sobre la temàtica de referència.
LIBRARY Library services of the UAB

 

SEARCHER OF INCENTIVES Financial aids, grants and calls

 

SUMMA SUMMA access for teachers and researchers

 

OBSERVATORY EQUALITY UAB Observatory for Equality

 

EGRETA Environment for Research and Transfer Management

 

CONTACT US

Departament of Sociology

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat

We inform that due to the pandemic, personalized attention in the Sociology department will be virtual. For any procedure or doubt you can contact us by email: d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona