Reportatge a TVE

Reportatge sobre els 50 anys de la UAB a TVE

TVE 50 Anys UAB

Campus UAB, 6 de juny de 2018