Reportatge a TV3

Reportatge sobre els 50 anys de la UAB a TV3

TV3 - 50 anys de la UAB

Campus UAB, 9 de juny de 2018