Open Access

2020

Setmana de l'Educació Oberta

Durant la primera setmana de març se celebra arreu del món la Open Education Week, una iniciativa anual d'abast global que pretén conscienciar sobre els avantatges d'implementar els recursos i les pràctiques educatives en obert.

Està integrada dins el programa Open Education Global que treballa amb l'ànim d'ampliar l'accés a l'educació, millorar la seva qualitat, fer-la més assequible i afavorir l'èxit dels estudiants.
Els Open Education Resources (OER) que es deriven d'aquest moviment es fonamenten en el reconeixement de l'autoria i el domini públic, o una llicència oberta que permeti l'accés, ús, adaptació i la redistribució sense cap cost i sense restriccions ni limitacions.

Ho podeu seguir a través de Twitter @OEWeek

A continuació us detallem les activitats que hem preparat aquest any les biblioteques de la UAB:

Jornada sobre iniciatives docents en el marc de la viquipèdia
En aquesta edició ens centrarem en els Viquiprojectes (projectes docents desenvolupats a través de la Viquipèdia) com eina docent, amb l’exposició d’experiències per part d'Anna Costal i Enric Guaus (ESMUC), Lluis Madurell (Wikiars - Amical Wikimedia), Teresa Gea i Marius Monton (Enginyeria UAB), Xavier Dengra (Biociències UAB) i Esther Solé (Coordinadora de Projectes Amical Wikimedia). I s'analitzaran els punts forts i febles que té dissenyar una activitat docent a través de l'enciclopèdia oberta, lliure i participativa més important de l'actualitat.

I el personal de les biblioteques UAB exposarà quin és l'estat de la qüestió dels recursos docents en obert a nivell general i el que s'està fent actualment a la UAB. També s'informarà sobre el vídeo que s'ha programat per incentivar les bones pràctiques per la preparació i difusió dels materials educatius en obert.

Dia: 5 de març de 2020
Horari de 10-13 h.
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres
Programa de la Jornada

 

Trobareu tot el material que va sortir d'aquesta edició al Dipòsit Digital de Documents UAB (DDD): vídeos, presentacions, fotografies, etc.