DidÓctica de la llengua i la literatura 
DidÓctica de les ciÚncies socials

Grup de recerca sobre ensenyament i aprenetatge de llengües (GREAL)

El grup GREAL té una trajectòria de treball de fa més de 10 anys. Està format per professorat investigador, becaris i doctorands en Didàctica de la Llengua de la UAB, de la Universitat del País Basc i de la Universitat de València, i per professorat de primària i secundària.

Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a) L'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita
b) L'avaluació formativa en l`'àrea de llengua
c) L'ensenyament i l'aprenentatge de la gramàtica

http://grupsderecerca.uab.cat/greal/ca

 

Grup de recerca en ensenyament i interacció plurilingües (GREIP)

El grup  GREIP -grup de recerca consolidat des de l?any 2005-  treballa en l'àmbit de l'ensenyament en entorns plurilingües. La investigadora principal és la Dra. Luci Nussbaum.

Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a)  Interacció, anàlisi de la conversa i aprenentatge de llengües.
b) Plurilingüisme i contacte de llengües.
c) Formes d'acollida d'escolars d'origen immigrant.
d) Llengües, diversitat sociocultural i ensenyament.
e) Consciència lingüística i aprenentatge de llengües.
f) Aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües segones i estrangeres (AICLE).
g) Noves tecnologies i aprenentatge de llengües.

http://greip.uab.cat/

 

Grup de recerca de Literatura Infantil i Edicació Literària  (GRETEL)

El grup GRETEL, grup de recerca consolidat des de l'any 2009, està format pels investigadors del Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la UAB  que treballen sobre els llibres infantils i juvenils i els aprenentatges literaris a l'escola obligatòria. La investigadora principal és la Dra. Teresa Colomer.


Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a) L'anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector.
b) L'anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació als valors educatius en les societats postindustrials.
c) L'aprenentatge literari a l'escola a partir de projectes de treball.
d) L'ús dels llibres infantils en la fase d'acollida dels infants nouvinguts.
e) Els hàbits lectors i la programació escolar de les lectures.
f) La discussió interpretativa de llibres infantils i juvenils a l'escola.
g) L'aprenentatge metaficcional en l'adquisició de la competència literaria.
h) Els objectius curriculars de l'educació literària.
i) La literatura infantil i juvenil digital i les TIC a l?ensenyament de la literatura.

http://www.gretel.cat/


Grup de recerca de Llengua i Educaió (LED)El grup de recerca Llengua i Educació (LED) fundat a partir del nucli d’investigadors de l’equip col·laboratiu CLIL-SI ha rebut reconeixement oficial a l’any 2014. LED està format per investigadores provinents del camp de l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres, d’altres àmbits de l’educació que es preocupen pel paper que la llengua juga en els aprenentatges en medi institucional.  La investigadora principal és la Dra. Cristina Escobar Urmeneta.
Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a) La llengua com a instrument de construcció del coneixement
·          Parlar, llegir i escriure per aprendre. Competència comunicativa i currículum integrat de llengües.
·          Competència interactiva escolar i competència interactiva acadèmica.
·          Eines i estratègies d’avaluació formativa amb valor certificador: rúbriques, portafolis, auto i co-avaluació

b) Ensenyament,  aprenentatge i avaluació de L2 i LE en medi escolar
·          Tasques i projectes. Seqüències riques en contingut. Aprenentatge significatiu i en context.
·          Interacció i aprenentatge de llengües.
·          Eines i estratègies d’avaluació formativa amb valor certificador: rúbriques, portafolis, Portfolio Europeu de Llengües. Avaluació de la interacció.

c) Formació inicial i continuada del professorat en i per a la internacionalització
·          Disseny de models formatius de recerca col·laborativa en partenariat.
·          Treball col·laboratiu entre professorat de llengües i de continguts acadèmics
·          Formació inicial del professorat de/en llengües estrangeres a partir de la reflexió sobre la pràctica.
·          Avaluació de la titulació de Grau d’Educació Primària en anglès (GEPa)
·          Formació del professorat universitari implicat en la docència en anglès
·          Ús guiat de la videoconferència i xat com a eines d’internacionalització en la formació de docents.

http://grupsderecerca.uab.cat/led/
 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca TransferŔncia de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de DidÓctica de la Llengua i la Literatura, i de les CiŔncies Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Aut˛noma de Barcelona