Didàctica de la llengua i la literatura 
Didàctica de les ciéncies socials


Grup de recerca en ensenyament i interacció plurilingües (GREIP)

El grup  GREIP -grup de recerca consolidat des de l'any 2005-  treballa en l'àmbit de l'ensenyament en entorns plurilingües. La investigadora principal és la Dra. Luci Nussbaum.

Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a)  Interacció, anàlisi de la conversa i aprenentatge de llengües.
b) Plurilingüisme i contacte de llengües.
c) Formes d'acollida d'escolars d'origen immigrant.
d) Llengües, diversitat sociocultural i ensenyament.
e) Consciència lingüística i aprenentatge de llengües.
f) Aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües segones i estrangeres (AICLE).
g) Noves tecnologies i aprenentatge de llengües.

 

 

Grup de Recerca en Educació Lingüística i Literària (LLETRA)

El grup LLETRA (acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció) centra els seus objectius de recerca, innovació i transferència en l’àmbit de l’educació lingüística i literària. Els equips que conformen el grup investiguen sobre els diferents components de la didàctica de la llengua i la literatura, el desenvolupament i els processos d’aprenentatge en entorns multilingües, i l’ús de les llengües com a objecte, vehicle d’aprenentatge i construcció de coneixement.

Continuador de les línies encetades a Catalunya fa més de 30 anys, LLETRA consolida sinèrgies entre persones investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per tal de potenciar les col·laboracions i iniciatives conjuntes i guanyar en impacte internacional.

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona