Grup d'Estudi de Contaminació acústica a Europa


OBJECTIU

Els objectius del grup d’estudi són donar suport tant a la Comissió Europea, a l’Agència Europea de Medi Ambient i a tots els seus estats membres en el camp de la contaminació acústica i al compliment de la Directiva europea 2002/49, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
Principalment, es dóna suport a:

 • Recopilació i control de qualitat de les dades.
 • Avaluació de la població exposada al soroll ambiental i mesures correctores.
 • Disseminació de la informació.
 • Revisió i anàlisi de polítiques europees amb incidència sobre el soroll ambiental.
 • Desenvolupament i implementació d’un nou sistema d’entrega de dades en compliment de la Directiva INSPIRE i la modernització de la plataforma d’entrega d’informació ambiental de l’Agència Europea de Medi Ambient.


INVESTIGADORS/RES

Núria Blanes Guàrdia   Francisco Domingues da Silva   Jaume Fons Esteve  
Maria José Ramos Jordán   Miquel Sáinz de la Maza Marsal   Guillem Closa Santos  


PROJECTES

En curs:

 • European Topic Centre on Air Quality, Transport, Noise and Industrial Pollution (ETC/ATNI): 2019 - 2021
 • PHENOMENA project: 2019 - 2021

Anteriors:

 • European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM): 2014 – 2018
 • European Topic Centre on Spatial Information and Analysis (ETC/SIA): 2011 – 2013
 • European Topic Centre on Land Use and Spatial Information (ETC/LUSI): 2007 - 2010
 • European Topic Centre on Terrestrial Environment (ETC/TE): 2001 - 2006


KEYWORDS

Contaminació acústica, Europa, Environment Noise Directive 2002/49, soroll del trànsit rodat, soroll del trànsit ferroviari, soroll del trànsit aeri, soroll en àrees industrials, àrees tranquil·les, plans d’acció, accessibilitat.


PUBLICACIONS

Col.laboració en informes d’àmbit local:

Participació en els següents informes de l’Agència Europea del Medi Ambient:

Informes en el context dels Centres Temàtics Europeus (ETC/ATNI, ETC/ACM, etc.):


Participació en l’elaboració i publicació de les dades de soroll rebudes pels països a:

http://noise.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-7

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona