Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP)


OBJECTIU I LÍNIES DE RECERCA

El Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) pertany al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, per bé que les persones que en formen part procedeixen també del camp de la biologia i tenen un sòlid historial de recerca sobre la temàtica paleoambiental i especialment en zones de muntanya, en estreta col·laboració amb persones provinents dels camps de l’arqueologia, la geologia i l’ecologia.

Des dels seus inicis aquest grup de recerca té com a objectiu general l'estudi de l'abast de la importància de la intervenció humana sobre el territori al llarg de la història per explicar el paisatge actual, així com modelitzar la seva evolució futura, havent-se especialitzat en les zones de muntanya. Per a això s'ha centrat en l'anàlisi de l'evolució del paisatge de les àrees de muntanya a través del temps, utilitzant escales temporals diferents en funció de la metodologia utilitzada i de les fonts d'informació disponibles. Fins ara, la major part de les investigacions s'han centrat a la zona pirinenca i en el marc d'espais naturals protegits.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Joan Manuel Soriano
Entrevista a Joan Manuel Soriano

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona