MELiSSA


Nombre del projecte: Planta Pilot MELiSSA

Investigador principal: Francesc Gòdia (francesc.godia@uab.cat)

Descripció general: 

La Planta Pilot MELiSSA (MPP per les seves sigles en anglès) és un laboratori extern de l’Agència Europea de l’Espai (ESA per les seves sigles en anglès) ubicada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. La MPP forma part del consorci MELiSSA i és un laboratori únic à Europa per a la demostració i integració de tecnologies relacionades amb el suport de vida a l’espai. 

El projecte MELiSSA (Sistema de Suport Vida Microecològic Alternatiu, per les seves sigles en anglès) busca desenvolupar un sistema de suport de vida per les missions humanes tripulades de llarga durada, com ara una base a la Lluna o  Mart. Les funcions bàsiques d'un sistema de suport de vida, són la regeneració de la atmosfera, el reciclatge de l'aigua i la generació de material comestible.

Per aconseguir l’autosostenibilitat i reduir la dependència de la Terra també s'ha d'utilitzar com a recursos les deixalles generades per la tripulació. Com a referencià, es requereixen, 30 tones de materials  pel suport de vida en una missió tripulada a Mart, amb 6 persones i una durada de 1000 dies, el que, clarament, fa impossible la missió a dia d’avui. Per això, es fa necessari un sistema artificial i autosostenible de suport de vida.

El sistema proposat per MELiSSA està inspirat en un sistema ecològic a la Terra. A partir de l’anàlisi dels funcions microbiològiques del sistema, es proposa una estructura basada en compartiments interconnectats on cadascun té una tasca específica.

Esquema projectes Melissa

El sistema està compost per un circuit tancat de cinc compartiments: degradació microbiològica de residus  orgànics (Compartiments 1 i 2), nitrificació (Compartiment 3) renovació de l'aire i producció de cianobacteris així com de plantes (Compartiments 4a i 4b respectivament) i un compartiment que simula la tripulació, un aïllador animals (Compartiment 5). L’ enfoc de MELiSSA es basa en l’anàlisi i el  funcionament controlat de cada compartiment així com del sistema complert mitjançant models matemàtics dedicats.

El Consorci MELiSSA està conformat per 15 socis d'Europa i Canadà i té més de 30 organitzacions relacionades, el que implica que més de 100 científics treballen en el desenvolupament del concepte MELiSSA. El consorci MELiSSA  està coordinat per l’Agència Europea de ‘Espai.

Degut als reptes i la complexitat per construir un entorn segur per els astronautes, es requereix integrar i demostrar a la Terra el concepte MELiSSA. Aquesta integració i demostració, es fa al campus de la UAB des de 1995 mitjançant experiments de llarga durada amb rates com a tripulació. Els residus utilitzats en aquet procés són deixalles humans reals ja que difícilment es poden imitar. Per veure l’ evolució de la MPP feu click aquí.

Avui la MPP treballa en la integració del Compartiment C3 (nitrificació), Compartiment 4a (fotosíntesis i producció de menjar amb cianobacteris) i el compartiment 5 (tripulació) connectats en fase gas i líquida.

La MPP està finançada per l’ESA,  i  patrocinada per diferents estats pertanyents a la ESA: : Espanya (major contribuïdor), Bèlgica, Itàlia, Noruega i França, el Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

La MPP té la certificació ISO 9001: 2015 (per veure la certificació, feu clic aquí) Per veure la política MPP QSE (feu clic aquí)

Equip Tècnic

Per assolir els objectius de la Planta Pilot MELiSSA, és necessari un equip multidisciplinari dedicat  a l’operació del laboratori. Per aquesta raó l'equip de la MPP inclou persones amb diferents disciplinés com enginyers de bioprocés, tècnics d'anàlisis laboratori,  enginyers químics, enginyers mecànics i personal de qualitat.

Grup Melissa

Francesc Gòdia – Director General

Enrique Peiro – Director Tècnic                  

Beatriz Iribarren – Directora de QSE i coordinadora de Sala Blanca

Carolina Arnau – Coordinadora Tècnica

Carles Ciurans  – Enginyer de Bioprocés

Marcel Vilaplana – Enginyer de Bioprocés

Cristian Eslava – Tècnic de manteniment i instrumentació

Vanessa García-Tècnic d'anàlisis de laboratori

Cynthia Munganga- Tècnic d'anàlisis de laboratori

Daniella Emiliani –Tècnic de suport.

Posicions de recerca:

El projecte MELiSSA promou l'activitat de recerca dins del consorci, incorpora estudiants interessats en realitzar la seva tesis doctoral en temes relacionats amb MELiSSA.  Amb esta finalitat, s`ha adoptat el programa POMP que ofereixi beques per desenvolupar tesis de doctorat. Per a mes informació consultar aquest enllaç: https://www.melissafoundation.org/page/call 

També la MPP, acull estudiants de màster i/o grau que vulguin realitzar les seves pràctiques i/o el seu treball final de màster. Per més informació contactar amb francesc.godia@uab.cat .

Socis MELiSSA

Per a desenvolupar les activitats de la MPP, l'equip treballa amb un grup multidisciplinari de de 15 socis, integrats per: ESA (ESTEC, Noordwiik, Paises Baixos), SCK/CEN (Mol, Bèlgica), University de Ghent (Ghent, Bèlgica), Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Espanya), University de Guelph (Guelph, Canadà), Université Clermont Auvergne (Clarmont-Ferrand, França), SHERPA Engineering (París, França), Enginsoft (Bergamo, Itàlia), Universitat de Nàpols Federico II (Nàpols, Itàlia), Université de Lausanne (Lausanne, Suïssa), University de Antwerpen (Antwerpen, Bèlgica), IP Star (Paises Baixos)

La MPP forma part de CERES, la divisió de la UAB del Institut d’Estudis Espacial de Catalunya, IEEC.( https://www.ieec.cat/es/)

Vídeos MPP

Visita virtual a la MPP

En aquest vídeo ès un tour per la MPP.  Primer,  veuràs els C4b (compartiment per a plantes superiors) i C5 (compartiment de la tripulació). Desprès  veuràs la sala de control on es troben els Tècnics de la MPP i l'accés a la sala de neta on es troben els compartiments C3 (nitrificació) i C4a (compartiment per cianobacteris).

Reunió Annual del Consorci MELiSSA 2021

En aquest vídeo coneixeràs què es fa a la MPP, perquè és un laboratori únic al món i algunes impressions sobre la MPP de personalitats com l’astronauta Pedro Duque, el youtuber a Leo Grasset i persones dels Consorci MELiSSA

 

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

Observatori de graduats Eina que permet conèixer la situació professional dels titulats de l'Autònoma

 

Xarxa UniBA Business Angels Network. Invertir en un projecte

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona