Laboratori d'Arqueozoologia


Laboratori d'Arqueozoologia

El Laboratori d’Arqueozoologia del Departament de Prehistòria va ser fundat pel Dr. Jordi Estévez fa més de 20 anys. En el marc de diferents projectes de recerca es venen realitzant diversos treballs que tenen com a finalitat generar coneixement sobre la dinàmica de canvi en les societats prehistòriques i històriques i aportar nous instruments i mètodes d’anàlisi apropiats per a l’estudi de les restes de fauna.

La incidència i aportacions d’aquests treballs es pot desglossar a dos nivells:

- teòric: inferir les relacions socials a partir de les restes arqueozoològiques
- metodològic i tècnic: arqueotafonomia, determinació automàtica a partir d’atles digitals, morfometria, aplicacions estadístiques, anàlisis d’isòtops estables, anàlisis de paleopatologies.


Les persones que integrem el grup de recerca del Laboratori d’Arqueozoologia compartim uns mateixos objectius científics. Treballem en diferents marcs espacials (Península Ibèrica, illes mediterrànies, Pròxim Orient, nord Àfrica, Amèrica) i temporals (societats caçadora i recol•lectores, societats camperoles) diversificats que enriqueixen de forma substancial les aportacions a nivell metodològic i tècnic.

La recerca que es realitza al Laboratori d’Arqueozoologia està orientada a la generació de coneixement sobre les següents problemàtiques històriques:

- origen i consolidació de les societats camperoles a la mediterrània, amb especial incidència en els processos de domesticació animal
- dinàmiques de gestió dels recursos animals en societats caçadores-recol•lectores americanes
- explotació de recursos litorals
- estudi de la gestió dels animals en cronologies protohistòriques i històriques.

El Laboratori d’Arqueozoologia està constituït com a Grup de Recerca (GRLA) reconegut per la Universitat Autònoma. Això permet disposar d’un marc sòlid que facilita el desenvolupament de línies de recerca i contribueix en l’avenç teòric, metodològic i tècnic en Arqueozoologia.

http://grupsderecerca.uab.cat/arqueozoologia/

Reglament del departament de prehistòria de la UAB Reglament del departament

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona