Recursos i estratègies per facilitar la tutorització dels Treballs de Recerca de Batxillerat

Recursos i estratègies per facilitar la tutorització dels Treballs de Recerca de Batxillerat

Modalitat: sessions formatives telemàtiques per videoconnexió.
Adreçat a: professorat de Batxillerat de l’àmbit de les ciències socials i de les humanitats que tutoritza treballs de recerca.
Durada: 7,5 hores les 3 sessions; 2,5 hores cada sessió.
Horari: de 17:30 a 20 h
Preus
- Les tres sessions: 12 €
- Una sessió: 5 €

L’objectiu d'aquesta formació és facilitar als tutors i tutores de treballs de recerca de Batxillerat recursos i estratègies per acompanyar el procés de recerca de l’alumnat. Per això, cal també que el docent entengui els múltiples significats de fer recerca, requisit indispensable per apropar la recerca a l’alumnat. Es tractaran diversos temes que seran útils per treballs de l’àmbit social i humanístic.

Programa

Data: 26 de gener de 2021

17:30 a 19:30 h
  El procés de concreció de la recerca del tema als objectius de recerca
a càrrec de Carla Quesada i Angelina Sánchez, professores del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
Aquesta sessió inicial té un doble objectiu i s’estructura en dues accions formatives d’1 hora cadascuna. D’una banda, sent conscients dels neguits i problemes de concreció amb què es troba l’alumnat quan escull un tema, la primera part d’aquesta sessió oferirà recursos al professorat per facilitar el procés de concreció de la temàtica de recerca (idea/tema-pregunta de recerca/objectius de recerca/variables d’estudi). D’altra banda, es donaran a conèixer cercadors, metabuscadors i bases de dades d'accés obert en què l’alumnat de TR pot dur a terme la cerca bibliogràfica que fonamenti els seus treballs. Es discutiran els seus avantatges i desavantatges i es discutiran quines són les estratègies més efectives per seleccionar la informació adequada i organitzar-la per tal d’optimitzar el temps.
19:30 a 20 h - Discussió i compartir dubtes

Data: 9 de febrer de 2021

17:30 a 19:30 h
  Ús o creació d’evidències? La importància de les evidències en el procés de recerca
a càrrec de Montserrat Martínez, professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
Aquesta sessió té per finalitat explicar la importància de les evidències en tot procés de recerca, així com les avantatges i inconvenients d'emprar evidències ja existents o bé de crear-ne de noves. La sessió abordarà també quins són els requisits mínims que han de complir les evidències per ser analitzades. Aquest debat dotarà d’eines al professorat per orientar a l’estudiant sobre la creació o l’ús d’evidències ja existents en els seus propis processos de recerca.
19:30 a 20 h - Discussió i compartir dubtes

Data: 23 de febrer de 2021

17:30 a 19:30 h
  Metodologia. Disseny i anàlisi de dades amb aproximació multimodal
a càrrec de Laura Garcia, professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB.
Aquesta sessió pretén donar a conèixer com analitzar les dades des d’una perspectiva qualitativa i/o quantitativa principalment, posant èmfasi en les diferents aportacions de les ciències socials i d’humanitats a cada perspectiva. A més de la reflexió, es donaran a conèixer diversos exemples per dotar d’estratègies al professorat per acompanyar processos d'anàlisi de dades en la recerca, així com quins programaris d’accés obert hi ha disponible.
19:30 a 20 h - Discussió i compartir experiències sobre l'anàlisi de dades

Certificació:
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de tres sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada. Per obtenir la certificació hi haurà establert un sistema de verificació d'assistència.

Places exhaurides