Equips Argó

Coordinació:
Montserrat Clua i Fainé, coordinadora d’Estudis de Grau en Antropologia Social i Cultural
Jordi Grau Rebollo, professor del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB
Pepi Soto Marata, professora del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB

Responsable ICE: Anna Ortiz Guitart, sots-directora ICE-UAB, i Begonya Oliveras Prat. 

Descripció de l’equip:
Grup de treball format per professorat de secundària i del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, que neix amb la voluntat d’enfortir les relacions entre la secundària i la UAB i establir espais de debat i de reflexió sobre les activitats desplegades en cada etapa educativa.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Continguts (temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
La coordinació i la reflexió conjunta sobre diferents aspectes, es concreta en la preparació d’activitats conjuntes i, específicament, en l’organització d’una jornada conjunta, en l’elaboració de protocols d’actuació per difondre els estudis d'antropologia social i cultural de la UAB entre el professorat de secundària.

Coordinació:
Anna Ortiz Guitart, coordinadora d’Estudis de Grau en Geografia i Ordenació del Territori.
Albert Pèlachs Mañosa, professor del Departament de Geografia de la UAB
Marta Simón Esteve, coordinadora del Programa Argó.

Responsable de l’ICE: Anna Ortiz Guitart, sots-directora ICE-UAB, i Begonya Oliveras Prat.

Descripció de l’equip:
Grup de treball format per professorat de secundària i del Departament de Geografia de la UAB, que neix amb la voluntat d’enfortir les relacions entre la secundària i la UAB i establir espais de debat i de reflexió sobre les activitats desplegades en cada etapa educativa.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Continguts (temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
La coordinació i la reflexió conjunta sobre diferents aspectes, es concreta en la preparació d’activitats conjuntes i, específicament, en l’organització d’una jornada conjunta, en l’elaboració de protocols d’actuació per difondre els estudis de geografia de la UAB entre el professorat de secundària.També s’organitza una geogimcana i cursos d’estiu per a professorat i per a l’alumnat de secundària.

Coordinació:
Sebastià Giralt Soler, professor agregat de filologia llatina al Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de la UAB.

Responsable ICE: Anna Ortiz Guitart, sots-directora ICE-UAB, i Begonya Oliveras Prat.

Descripció de l’equip:
Grup de treball format per professorat de secundària i de la UAB, que neix amb la voluntat d’enfortir les relacions entre la secundària i la UAB i establir espais de debat i de reflexió sobre les activitats desplegades en cada etapa educativa en relació a l'ensenyament del Llatí, del Grec i de la cultura clàssica a l'educació secundària.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Organitzar jornades sobre la cultura i llengües clàssiques, activitats per a alumnes de secundària i un curs de formació del professorat.

Continguts (temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)

 • Disseny i realització d’activitats de formació (Colloquia Latina i altres).
 • Organització d’activitats per a estudiants de secundària (Olimpíada Clàssica i Olimpíada jove).
 • Organització de Jornades (Paideia. Trobades de didàctica dels Estudis Clàssics).
 • Participació en Congressos i jornades.
 • Preparació i participació en la Jornada de Llengües Clàssiques a secundària coorganitzada per l’ICE i el Col·legi de Llicenciats.
 • Publicació de Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics.
 • Treball de reflexió i elaboració de propostes didàctiques.

Coordinació:
Gemma Garcia, coordinadora per a les relacions amb l’ensenyament secundari. Departament de Física de la UAB.
Marta Simón, coordinadora del Programa Argó.

Responsable de l’ICE: Anna Ortiz Guitart, sots-directora ICE-UAB, i Begonya Oliveras Prat.

Descripció de l’equip:
Grup de treball format per professorat de secundària i del Grau de Nanociència i Nanotecnologia, que neix amb la voluntat d’enfortir les relacions entre la secundària i la UAB i establir espais de debat i de reflexió sobre les activitats desplegades en cada etapa educativa.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Actualitzar coneixements i les didàctiques de la nova disciplina.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
La coordinació i la reflexió conjunta sobre diferents aspectes, es concreta en la preparació d’activitats conjuntes i en concret en l’organització d’actualització d’una jornada conjunta per alumnat i professorat de secundària.
 

Coordinació:
Marta Simón Esteve i Begonya Oliveras, unitat de formació del professorat de l'ICE.

Responsable ICE: Anna Ortiz Guitart, sots-directora ICE-UAB, i Begonya Oliveras Prat.

Descripció de l’equip:
El treball del grup se centra fonamentalment en la posada en comú i reflexió d’aspectes a tenir en compte per millorar el procés de canvi des de l’educació secundària i la Universitat.

Objectius:

 • Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar‐lo en el seu aprenentatge i ajudar‐lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
 • Generar espais per compartir inquietuds i dissenyar materials d’orientació personal, consensuats intercentres per:
  • Conèixer el treball realitzat als centres al voltant de l’orientació vocacional des de la perspectiva dels professors i dels estudiants.
  • Posar en comú les dificultats, inquietuds, neguits i expectatives d’aquest grup d’estudiants.
  • Debatre sobre la presa de decisions i les situacions de canvi.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)

 • Interessos personals i professionals.
 • Contextos professionals.
 • Presa de decisions.
 • Disseny d’itineraris personals i identificació i anàlisi d’itineraris ja definits.