Recerques per aprendre 2020-2021

En línia

Un dels objectius del Programa Argó de l’ICE de la UAB és apropar la universitat a l’alumnat de secundària i batxillerat. La UAB és una universitat que, entre altres aspectes, destaca per la seva recerca d’excel·lència. Recerques per aprendre és una nova modalitat Argó que té la finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB.

  • Aquesta activitat va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i és en format conferència.
  • La inscripció ha de ser en grup, i amb el profesor/a responsable. No es poden apuntar alumnes de manera individual.
  • Aquest curs el professorat de la UAB farà les conferències en format virtual a través de la plataforma Teams.
  • Les conferències tenen una durada de 50 minuts i el col·loqui amb l'alumnat del centre de 40 minuts. L'activitat té una durada d'1 hora i mitja.
  • Es necessari que l'aula del centre educatiu tingui una bona connexió a internet i un projector o pantalla digital per a que l'alumnat pugui veure la conferència.
Recerques per aprendre

Antropologia
4 de desembre de 2020 - Estudiant la mixticitat: Què, Qui, Com. Una aproximació a la recerca en antropologia social i cultural

Arqueologia
11 de desembre de 2020 - Conèixer què menjaven i com vivien els nostres avantpassats a partir de l’estudi de les deixalles. Una aproximació al mètode arqueològic
Biociències
20 de novembre de 2020 - El declivi dels pol·linitzadors i com aturar-lo
29 de gener de 2021 - Fagoteràpia per al control de patògens bacterians

Musicologia
19 de gener de 2021 - A escena en deu minuts!
24 de febrer de 2021 - Dels enregistraments històrics al trap: la producció musical com a línia temporal per a la recerca musicològica

Psicologia
30 d'abril de 2021 - Exercici físic i rehabilitació cognitiva en el dany cerebral adquirit
7 de maig de 2021 - Estratègies contra l’envelliment cerebral: com les avaluem des de la recerca bàsica
Traducció i Interpretació
16 de novembre de 2020 - Interpretar als serveis públics d'Europa: una professió en expansió
27 de novembre de 2020 - Com fer continguts audiovisuals accessibles: nous perfils professionals