Estades a jaciments arqueològics

Calendari i places
del 4 al 8 de juliol de 2022 - 2 places
de l'11 al 15 de juliol de 2022 - 2 places

Horari
de les 8 a les 14'15 h

Objectius de l’estada
Participar en l’excavació d’un sector extramurs, al peu del castell medieval, on s’espera descobrir contextos alt medievals i antics, principalment. 

Tasques a desenvolupar durant l'estada
L’estada introduirà l’alumne als mètodes i tècniques de l’excavació arqueològica, en el context d’un castell medieval que també presenta antecedents remots. Fins aquí, la pràctica totalitat de la superfície del castell ha estat excavada i ara és en procés de restauració. És extramurs, però, on també s’observen traces de les ocupacions precedents, que es remunten fins època romana i prehistòrica. 

Amb la resta de l’equip, l’estudiant realitzarà tasques d’excavació, amb reconeixement d’estrats i d’estructures arqueològiques en la plataforma inferior del castell, on proliferen els materials antics i alt medievals en superfície. En programar l’excavació d’un nou sector, aquí s’espera identificar altres àmbits que precediren o acompanyaren la construcció del castell, restes de cabanes principalment, així com hom preveu recuperar abundants restes ceràmiques i d’altres materials associats.

Observacions
L’accés al jaciment és realitzarà amb l’equip d’excavació, atesa la dificultat del camí que hi mena. Amb un desplaçament aproximat d’uns 15 minuts, l’horari previst correspon a la recollida i tornada al lloc on s’acordi la cita, en la població de Castellví de la Marca.  

Cal portar roba còmoda de treball i esmorzar. També es recomana l’ús de barret i de protecció solar. 

Professorat
Ramon Martí Castelló, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
El jaciment es troba a tocar del poble de Bolvir de Cerdanya

Calendari i places
de l'11 al 15 de juliol de 2022 - 2 places

L'horari d'excavació és entre 08:00 i 13:30 h. S’hi pot accedir en cotxe o amb el transport públic que arriba a Bolvir (Autobús ALSA des de Puigcerdà.

Objectius de l’estada

 • Conèixer de primera mà les bases de la metodologia arqueològica. 

 • Participar activament en el procés d’excavació. 

 • Participar activament en les tasques associades (dibuix, documentació, registre). 

 • Conèixer el passat de la Cerdanya a partir d’un jaciment arqueològic emblemàtic, amb 3 fases històriques : iber-ceretana, romana i alt-medieval

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Participar activament en el procés d’excavació. Es tracta d’una feina física, no dura, però que implica el treball amb eines com el paletí, el pic, la pala i el carretó. En tot moment la feina es farà conjuntament i amb l’assessorament directe de l’equip de formadors. 

 • Participar activament en les tasques associades a la pròpia excavació: dibuix d’estructures, documentació fotogràfica, elaboració del registre arqueològic, prendre cotes amb el teodolit, etc…  

 • Rentar i fer la primera classificació de materials arqueològics. 

Observacions
Cal portar indumentària còmoda per treballar, amb botes millor que bambes

Professorat
Oriol Olesti Vila i Joan Oller Guzman, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB

Formulari d'inscripció a les estades

Calendari i places
del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022 - 2 places
del 4 al 8 de juliol de 2022 - 2 places

L'horari  és de 8 a 17 h.
Preferentment estudiants de la comarca ja que no hi ha transport públic i el jaciment és de difícil accés. En cas que l'estudiant no sigui de la comarca s'ha de buscar l'allotjament pel seu compte sota la responsabilitat dels seus pares/mares o tutors/es. La manutenció va a càrrec de l’estudiant. 

Objectius de l’estada
L'estada té per objectiu familiaritzar l’alumnat amb els mètodes de treball de camp de l'Arqueologia. Durant l'estada l'estudiant s'integrarà en l'equip de recerca que està duent a terme els treballs arqueològics del jaciment mesolític i neolític de Coves del Fem (Ulldemolins) i participarà en el dia a dia de l'excavació arqueològica. Es pretén que l'alumnat conegui els procediments de registre d’informació, tècniques d'excavació, mostreig i recuperació de restes orgàniques i inventari dels materials arqueològics. Així mateix es vol sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància de la documentació i preservació dels jaciments arqueològics.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Participació en l’excavació del jaciment Neolític de Coves del Fem.
 • Col·laboració en les tasques de flotació de sediments i tria de restes.
 • Col·laboració amb les tasques d'inventariat dels materials arqueològics.

Observacions
Cal portar roba còmode, sabata de muntanya, cantimplora, gorra

Professorat
Antoni Palomo Pérez i Raquel Piqué Huerta, Departament de Prehistòria de la UAB

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
El jaciment es troba dintre del nucli urbà actual de Guissona, s’hi pot arribar en cotxe sense problema

Calendari i places
del 4 al 8 de juliol de 2022 - 2 places.
de l'11 al 15 de juliol de 2022 - 2 places

Horari
de les 7 a les 13 h. A mig matí és fa un descans de 30 minuts per esmorzar. S’esmorza al jaciment mateix i a l’estudiant se li proporcionarà esmorzar com a la resta dels participants en el curs d’arqueologia.

Objectius de l’estada
Un primer objectiu és que l’estudiant de Batxillerat tingui una primera presa de contacte amb l’arqueologia

Un segon objectiu se centraria en que es familiaritzi amb les tasques habituals que es porten a terme en un jaciment arqueològic

Un tercer objectiu se centraria en que l’estudiant sigui capaç de treballar integrat dins d’un equip

Tasques a desenvolupar durant l'estada
L’estudiant participarà sota supervisió de les persones responsables de les diferents activitats que es duen a terme en el decurs d’una excavació:

 • Comprensió i seguiment de l’estratigrafia arqueològica
 • Introducció al maneig de les eines i instrumental emprat en les tasques arqueològiques
 • Rentat i siglat dels materials arqueològics extrets, si s’escau
 • Elaboració de la documentació de registre de les unitats estratigràfiques sota la supervisió de les persones responsables
 • Participació en les tasques de documentació gràfica (utilització del nivel, dibuix de camp...).

Observacions
L’estudiant hauria de portar:

 • Roba que el protegeixi del sol (samarreta de màniga curta, pantaló i barret) i sabata tancada (tipus calçat esportiu, NO sandàlia)
 • Alguna roba d’abric, tipus dessuadora perquè de vegades a primera hora pot fer una mica de fred
 • Protector solar (factor per sobre de 30)
 • Ampolla d’aigua (cantimplora o ampolla de litre)
 • Guants (de treball o de jardineria)

Professorat
Joaquim Pera Isern, Esther Rodrigo Requena i Núria Romaní Sala, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB

Formulari d'inscripció