Estades a jaciments arqueològics

Lloc de l'estada
El jaciment es troba en el nucli urbà de Guissona a la zona Nord. Hi ha servei d'autobusos fins a Guissona. El vehicle privat es pot aparcar a la porta, que és també la del Museu local de Guissona.
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+Guissona/@41.787183,1.2889789,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3d181f03324cd481!8m2!3d41.787183!4d1.2889789 

Calendari i places
del 5 al 9 de juliol de 2021 - 2 places.
del 12 al 16 de juliol de 2021 - 2 places.

Horari
de les 7 a les 13 h. Amb mitja hora per esmorzar que està inclòs en l'Estada, no cal portar-lo.

Objectius de l’estada
Aprendre a excavar. Es tractaria d’aprende la metodologia de l’excavació seguint el mètode estratigràfic i la forma de registre de Harris. Es faran dibuixos i pendran cotes abans de començar cada estrat, i també fotografies amb escales. Els materials de cada estrat es separaran per estudi posterior.
Es demanen persones interessades en la història romana.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Seguir estrats amb un patelí. Caldrà discriminar-los per color, textura i consistència.
 • Excavar estrats, remoure la terra amb pic, piqueta i pala, així com escombrar els estrats per tal de fer el registre gràfic – principalment fotografies.
 • Documentar estrats abans de començar a partir dels dibuixos de planta, i enregistrar-los posteriorment de la seva excavació a través de la fitxa d’estrat i el dibuix de seccions.

Professorat
Joaquim Pera i Esther Rodrigo. 

Formulari d'inscripció a les estades

Calendari i places
del 28 de juny al 2 de juliol de 2021 - 3 places
del 5 al 9 de juliol de 2021 - 3 places

Horari
de les 8 a les 13 h

Objectius de l’estada
Participar en la campanya d'excavació arqueològica que es realitza cada any al Pla d'Almatà (Balaguer). Es tracta d'una ciutat andalusina de 27 ha de superfície que fa anys que s'excava. Està en curs d'excavació el cementiri (maqbara) islàmic, unes cases i una zona artesanal amb tallers de ceràmica.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
Les tasques seran sobretot relacionades amb l'excavació arqueològica en el jaciment als matins.

Professorat
Helena Kirchner Granell, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.

Formulari d'inscripció a les estades

Calendari i places
del 5 al 9 de juliol de 2021 - 2 places
del 12 al 16 de juliol de 2021 - 2 places

L'horari d'excavació és entre 08:00 i 17:00 h, amb un descans al migdia per dinar. No arriba el transport públic. S’ha d’arribar en transport privat.

Objectius de l’estada
Introduir a l'alumnat al treball de camp en Arqueologia, participant a l'excavació arqueològica del jaciment prehistòric de la Dou (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa). L'estada permetrà conèixer de primera mà la feina d'arqueòleg i posar en relleu la importància de l'Arqueologia de cara a la generació de coneixement sobre les maneres de viure en el passat. Oferirà la possibilitat de participar en totes les fases del treball arqueològic, des de la recuperació de les restes materials del passat fins a la seva interpretació i familiaritzar-se amb les principals categories de materials arqueològics (restes ceràmiques, restes de metall, restes de fauna, restes lítiques, objectes d'ornamentació, materials de construcció, restes arqueobotàniques...).

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Excavació arqueològica d'un fossat de l'edat del bronze.
 • Topografia i registre digital del jaciment i estructures arqueològiques.
 • Identificació d'estructures arqueològiques.
 • Recuperació i restauració dels materials arqueològics in situ.

Professorat
Vanessa Navarrete Belda i Maria Saña Seguí, Departament de Prehistòria de la UAB.

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Jaciment arqueològic El Castellot de Bolvir. Museu Espai Ceretània. Campus d'Arqueologia UAB.

Calendari i places
del 5 al 9 de juliol de 2021 - 2 places
del 12 al 16 de juliol de 2021 - 2 places

L'horari d'excavació és entre 08:00 i 13:30 h. No arriba el transport públic. S’ha d’arribar en transport privat.

Objectius de l’estada

 • Conèixer les metodologies del treball arqueològic.
 • Introduir-se a les problemàtiques històriques del període antic a la Cerdanya.
 • Treballar directament en un jaciment arqueològic de referència.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
Participar activament en els diversos tipus de treball que es desenvolupen en un jaciment arqueològic (excavació, topografia, siglatge i estudi del material, etc.).

Perfil de l'alumnat

 • Estudiant de batxillerat interessat en el món antic i en el patrimoni.
 • No cal cap condició física especial, però si ganes de treballar.
 • Interés en aprendre.

L'arqueologia no suposa cap esforç físic excepcional, però si que durant una part de la jornada es farà treball de camp arqueològic, emprant eines com el paletí, la piqueta, la pala o el pic.

Professorat
Jordi Morera Camprubí, Oriol Olesti Vila i Joan Oller Guzman, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.

Formulari d'inscripció a les estades

Calendari i places
del 5 al 9 de juliol de 2021 - 2 places

L'horari  és de 8 a 17 h.
Preferentment estudiants de la comarca ja que no hi ha transport públic i el jaciment és de difícil accés. Es para per esmorzar i dinar (si volen, es poden quedar a la fonda del poble sota la responsabilitat de les famílies).

Objectius de l’estada
L'estada té per objectiu familiaritzar l’alumnat amb els mètodes de treball de camp de l'Arqueologia. Durant l'estada l'estudiant s'integrarà en l'equip de recerca que està duent a terme els treballs arqueològics del jaciment mesolític i neolític de Coves del Fem (Ulldemolins) i participarà en el dia a dia de l'excavació arqueològica. Es pretén que l'alumnat conegui els procediments de registre d’informació, tècniques d'excavació, mostreig i recuperació de restes orgàniques i inventari dels materials arqueològics. Així mateix es vol sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància de la documentació i preservació dels jaciments arqueològics.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Participació en l’excavació del jaciment Neolític de Coves del Fem.
 • Col·laboració en les tasques de flotació de sediments i tria de restes.
 • Col·laboració amb les tasques d'inventariat dels materials arqueològics.
 • Iniciació del propi treball de recerca.

Perfil de l'estudiant

 • Interès per l’arqueologia.
 • Interès per la història.
 • Interès per la recerca.
 • Interès pels espais naturals.

Professorat
Oriol López Bultó, Antoni Palomo Pérez i Raquel Piqué Huerta, Departament de Prehistòria de la UAB.

Formulari d'inscripció a les estades