Enginyeries

Lloc de l'estada
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB

Objectius de l'estada
L'objectiu d'aquesta estada és apropar l'alumnat als diferents àmbits aplicatius i de recerca de l'Enginyeria Informàtica que es desenvolupen a l'Escola d'Enginyeria, com ara la robòtica, la seguretat, l'arquitectura d'ordinadors, les criptomonedes, o els vehicles autònoms. Aquesta visió propera ajudarà als estudiants a prendre decisions informades sobre el seu futur acadèmic i professional, i permetrà que tinguin un contacte directe amb investigadors i professionals de l'àrea.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
L'estada es dividirà en diverses sessions monogràfiques en què l'alumnat, supervisat per professors especialistes en diversos àmbits, anirà alternant explicacions amb la realització d'activitats pràctiques. Aquestes sessions es duran a terme en diferents laboratoris i instal·lacions de l'Escola d'Enginyeria. Al llarg de l'estada, els i les estudiants hauran de mantenir un wiki amb el registre de les activitats que aniran fent, i se'ls ajudarà en l'elaboració d'una presentació final sobre la seva estada.

Treball de recerca que es proposa
Es donarà suport i consell sobre temes relacionats amb l'estada.

Perfil de l'estudiant
Batxillerat Ciències i Tecnologia.

Professorat
Antonio Espinosa Morales, Cristina Fernández Córdoba, Daniel Franco Puntes, Jordi Herrera Juancomartí, Joan Oliver Malagelada, Jordi Pons Aróztegui, Sergi Robles Martínez, Miquel Àngel Senar Rosell, Mercè Villanueva Gay.
 

Formulari d'inscripció a les estades