Física

Amb algunes notables excepcions, tots els països del món han anat adoptant el Sistema Mètric Decimal, fruit del desig dels revolucionaris francesos de disposar d'unitats de mesura fixes i universals, uns patrons lligats el més possible a coses permanents, i que es va establir el 27 d'octubre de 1790 per l'Acadèmia de Ciències de París. En aquell sistema les unitats fonamentals de longitud, massa i temps eren, respectivament, el metre, el gram i el segon. Els patrons de les unitats de longitud i de massa eren dues peces de platí i d'iridi que el 1799 es van dipositar al Museu International de Peses i Mesures de Paris. El segon es relacionava amb la duració del dia. Amb el pas dels anys les unitats i les definicions dels patrons s'han anat modificant sota la supervisió del Bureau International des Poids et Mesures, BIPM, fins al recent canvi adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures pel qual, a partir del 20 de maig de 2019, es va modificar el patró del kilogram que encara era un cilindre de platí i d'iridi, de 39 mil·límetres d’altura i igual diàmetre, guardat a la Oficina Internacional de Peses i Mesures de París. 
Es tracta de seguir aquesta evolució.

Ramon Pascual de Sans. Departament de Física de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Amb un parell de filtres polaritzadors de fotografia i un parell de lents convergents construir un polariscopi amb el qual poder estudiar les tensions mecàniques que poden aparèixer en una peça de metacrilat, ...

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Estudi empíric de sistemes termodinàmics en equilibri en condicions de transicions de fase.

Santiago Suriñach Cornet. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Estudi de les condicions empíriques de diversos sistemes en els quals es manifesten transicions metastables de fase.

Santiago Suriñach Cornet. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Què són els colors? Per què els objectes tenen color? Com es pot mesurar el color dels objectes? Aplicació i anàlisi dels colors en diversos objectes naturals, per exemple, com canvia el color de les fulles dels arbres?

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Amb un punter làser obtenir interferències amb una doble escletxa que ens podem fabricar nosaltres mateixos i/o obtenir les figures de difracció de diversos objectes. Es pot aprofitar el muntatge de la difracció per fer diversos estudis com per exemple mesurar el gruix dels cabells dels alumnes de la classe i intentar relacionar el gruix amb altres característiques, nois, noies, morens, rossos, ...

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Difracció: mesurant coses petites com un cabell o el cap d'una agulla

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El 2 febrer 1804 Francesc Salvà i Campillo va presentar una "Memòria Segona sobre el Galvanismo Aplicat a la Telegrafia" a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en què va introduir la idea d'aplicar l'electricitat a la telegrafia mitjançant una pila de Volta (introduïda només quatre anys abans per Volta) construïda pel mateix i va mostrar com l'electròlisi de l'aigua indicava la recepció del senyal. De fet es va tractar de la primera aplicació pràctica de la pila de Volta, al començament del segle XIX, quan l'electricitat estava en els seus inicis i també es pot considerar a Salvà com el constructor del primer cable de comunicacions ja que en el seu telègraf va agrupar els parells de filferro en una única fibra aïllant cada conductor mitjançant paper greixat.

Recentment l'Institute for Electrical and Electronics Engineering (IEEE) ha reconegut amb un dels seus "fites" ( "milestones") a Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), el segon espanyol que rep la distinció després de Leonardo Torres Quevedo i al costat de personatges com Benjamin Franklin, Guglielmo Marconi i Alessandro Volta.

El treball podria fer una anàlisi històrica i potser intentar reproduir aquest primer aparell o algun dels seus elements.

Ramon Pascual de Sans. Departament de Física de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Al laboratori de capes primes de la UAB fabriquem miralls per evaporació d’un metall sobre un substrat, per exemple de vidre. Aquests miralls es poden caracteritzar en funció del metall utilitzat (Al, Ni, Cu).

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Al laboratori d’Òptica es poden veure i obtenir interferències amb diferents interferòmetres amb moltes i variades aplicacions.

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Construir una cambra de forat i realitzar fotografies sobre paper fotogràfic amb ella. Optimitzar el temps d’exposició, ... 

Francesc Pi. Departament de Física de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció