Pedagogia

Les modes i tendències de la societat actual exposen als joves a un nombre creixent i preocupant de riscos, un dels quals està relacionant amb el consum d’alcohol. Aquest projecte pretén introduir als estudiants en l’estudi dels hàbits de risc dels joves en relació al consum d’alcohol i en la cerca i anàlisi dels programes preventius adreçats a potenciar hàbits saludables en els joves.
L’objectiu del treball de recerca és:

 • Realitzar una anàlisi sobre les conseqüències i els efectes del consum d’alcohol a curt, mig i llarg termini: físiques, psicològiques, relacionals, d’addicció i comportamentals.
 • Conèixer la realitat del col·lectiu jove en relació al consum d’alcohol.
 • Cercar i analitzar programes preventius d’educació del consum alcohol.

Mercè Jariot GarciaDepartament de Pedagogia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Caldria fer un diagnòstic de quines competències investigadores calen per tutoritzar un TR en el professorat de secundària, així com quines són les competències que realment tenen.

Carla Quesada PallarèsDepartament de Pedagogia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Hi ha molts estudis que demostren com els animals influeixen de manera positiva en la salut i el benestar de les persones que conviuen amb ells. Aquest projecte pretén introduir els estudiants en l’àmbit de les anomenades Activitats Educatives Assistides amb Animals (AEAA) que comencen a ser un recurs educatiu que està donant molt bons resultats en la millora de la qualitat de vida de les persones, el desenvolupament personal i acadèmic, els conflictes, la prevenció del consum de drogues, entre altres.
L’objectiu del treball de recerca és:

 • Conèixer les diferents associacions i entitats que estan desenvolupant Activitats Educatives Assistides amb Animals (AEAA).
 • Analitzar un projecte que inclogui AEAA.
 • Estudiar els efectes positius dels animals de companyia en les persones i viceversa.

Mercè Jariot GarciaDepartament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L’apoderament és un procés pel qual els i les joves es doten de recursos que els permeten guanyar control sobre les seves vides i influir en el seu context. El nivell d’apoderament d’un jove en un moment concret és el resultat de la negociació entre les capacitats que posseeix aquell jove i les possibilitats que li ofereix el context en el que hi viu per posar-les en joc o desenvolupar-les.
El treball que es proposa pot tenir una o dues parts:

 1. Fer una recerca teòrica i/o pràctica sobre l’apoderament del joves (anàlisis de documentació i treball de camp com ara entrevistes, qüestionaris o focus-grup).
 2. Fer una recerca sobre programes i projectes que sobre apoderament juvenil s’estan desenvolupant  actualment a un o mes municipis (anàlisis de la realitat, mapes socials, etc.

Xavier ÚcarDepartament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L’avaluació participativa és un procés en el qual persones expertes en avaluació treballen conjuntament amb persones no expertes, per a desenvolupar l’avaluació d’una activitat o d’un projecte social, cultural o educatiu concret. És una metodologia de treball nova que no té més de 25 anys d’existència. Cada cop s’està aplicant més en àmbits molt diversos com ara programes de desenvolupament en molts països.

El treball que es proposa consisteix en fer una recerca teòrica sobre programes i projectes d’avaluació participativa en el món (cal poder llegir en anglès). Anàlisi sistemàtica: processos de recerca bibliogràfica i anàlisi de dades. 

Xavier ÚcarDepartament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Quin esperit emprenedor tenen els joves a Catalunya? Com podem millorar?
Cal fer una diagnosi de la competència emprenedora i dissenyar accions formatives que ajudin al seu desenvolupament en l'etapa de secundària.

Carla Quesada PallarèsDepartament de Pedagogia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

El risc és una construcció social i les conductes de risc varien segons els subjectes, doncs cadascú té una percepció del risc subjectiva, aquestes conductes de risc afecten negativament a la salut (consum de drogues, conducta sexual de risc, conducció temerària, conductes arriscades a la via pública, violència, els trastorns de l'alimentació, entre altres), i a l'àmbit escolar, professional i personal (abandonament o absentisme escolar, fracàs escolar, ni estudiar ni treballar, etc.).
L’objectiu del treball de recerca és:

 1. Realitzar una anàlisi sobre les conductes de risc i les seves conseqüències.
 2. Conèixer la realitat del col·lectiu.
 3. Conèixer i analitzar què es fa des dels instituts i altres agents per poder canviar aquestes actituds que provoquen conductes arriscades.

Mercè Jariot GarciaDepartament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021..

Formulari d'inscripció