Dret

Cada any, al món, hi ha milions d'espècies vegetals i animals que son sostretes del seu entorn i exportades a altres indrets. Des de peixos per a aquaris, fins a mamífers o plantes exòtiques. Aquest comerç internacional posa en perill tant les espècies en si mateixes, com a vegades l'entorn del medi al qual s'incorporen. Per aquest motiu, des de ja fa anys, el Conveni CITES regula el comerç internacional d'espècies protegides. Amb aquest treball es pot analitzar quines son les eines que ha instaurat CITES, a quines espècies es vol protegir i quines condicions imposa.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Un dels elements claus que conformen la Unió Europea és el que en coneixem com el Mercat Interior. Aquest mercat està compost per un territori que avarca a tots els països de la Unió Europea i hi participen totes les persones que hi resideixen, i per algunes qüestions les persones que en tenen la ciutadania. Quins són els àmbits d’aquest mercat interior? Com ens afecta a tots nosaltres? Quins són els principis en els quals es fonamenta? Aquí tractarem aspectes tan importants com la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Descripció del procés, dels seus elements i de la dificultat amb l'encaix constitucional.

Joan Lluís Pérez FranceschDepartament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Tractar els conceptes de nació i d'estat, a partir de la teoria política i d'allò que es desprèn de la constitució espanyola. Què hauria de canviar en l'organització de l'estat espanyol per ser plurinacional?

Joan Lluís Pérez FranceschDepartament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Avui amb l’augment de la diversitat cultural i religiosa, amb la crisi dels valors sòlids o a causa de la manca del sentit de comunitat, es replanteja quins són els drets i deures de la ciutadania en l’espai públic, a fi i efecte que pugui ésser un espai realment compartit.

Joan Lluís Pérez FranceschDepartament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Una de les llibertats bàsiques que configuren la Unió Europea és la de la lliure circulació de persones. Aquesta llibertat va junt amb el principi de o discriminació per raó de la nacionalitat entre els ciutadans de la Unió Europea. Com han anat assenyalant les institucions de la UE, aquesta llibertat de moviment comporta, entre d’altres conseqüències, la possibilitat per a tothom de fer estudis en altres països. El treball es podria plantejar com una recerca sobre les condicions perquè puguem anar a estudiar a un altre Estat membre de la Unió Europea.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Totes les persones que tenim la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea tenim el que en denominem la “ciutadania europea”. Què vol dir i quins drets atorga aquesta ciutadania? Com s’adquireix? Quin és el seu contingut? Hi ha una nacionalitat europea? Amb aquest treball ens endinsarem al coneixement d’una de les peces bàsiques de la Unió Europea, la de la ciutadania.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Descripció i valoració de l'anticatalanisme en les estratègies dels partits polítics i en els mitjans de comunicació. 

Joan Lluís Pérez FranceschDepartament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Des dels valors del civisme i la convivència en llibertat, així com des del principi de responsabilitat social de la persona, cal reflexionar sobre la importància de la cultura de la seguretat davant les actuals amenaces globals.

Joan Lluís Pérez FranceschDepartament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

El tema proposat té per objecte analitzar quines persones de la Unió Europea poden circular lliurement entre els Estats membres i de quina forma ho poden fer. També es pot veure si aquesta lliure circulació va unida a la realització d’activitats econòmiques o si poden circular les persones d’un país a l’altre encara que no vulguin dur-hi a terme cap activitat.

Així, es pot veure la diferència entre dret de circular i dret de residir, davant del dret a moure’s per a la realització d’activitats econòmiques. Es pot analitzar també de quina manera és possible dur a terme aquestes activitats: lliure circulació de treballadors, llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis. És un tema de molta actualitat, amb sentències força divertides del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i de molta importància pràctica.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L'any 2013, el president de la Xina, Ji Xinping va impulsar el que es denomina la nova ruta de la seda. Aquest projecte és probablement el projecte més ambiciós que ha engegat la Xina en els darrers anys, i conté un gran nombre de projectes que tenen com a objectiu establir una xarxa de infraestructures per afavorir el comerç internacional, disminuir-ne el temps de transport i oferir connexions entre diferents territoris. Aquesta ruta consta de dues vies, la marítima i la terrestre, i el treball pot explorar quin és aquest projecte, quines són les eines que han estat creades, i com està desenvolupant-se.

Josep Maria de Dios. Departament de Dret Privat de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció