Antropologia i Sociologia

Les diverses religions i sistemes de creences, el sistema de castes, el gènere, les formes de matrimoni i de família, la visió del cos i els seus fluids, les classificacions alimentàries, els tabús, la sexualitat, els ritus funeraris, poden ser estudiats entre altres temes, sempre amb una mirada antropològica transcultural i prenent en compte la gran diversitat cultural d’aquest pais.
És imprescindible bon nivell d'anglès.
El treball es pot realitzar en català o castellà, però també en francès (Batxibac, per exemple).

Alice Marie-Sophie van den Bogaert. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

L’atenció sanitària, dins del sistema sanitari públic, té lloc en l’actualitat en un context intercultural. Així, hi ha diversos factors socials, polítics, econòmics i culturals que influencien les conductes de les persones en relació a la salut i que tenen un paper rellevant en l’organització del sistema sanitari públic i en la formació dels seus professionals.

Lucía Sanjuán NúñezDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

En els darrers anys tant els pares com les mares han augmentat el temps que li dediquen als fills/es. El més sorprenent és el canvi dels homes, ja que les dones sempre s'han dedicat a les tasques de cura tant de les criatures com del marit, com de les persones dependents de la família. Caldria esbrinar quines són les possibles explicacions de l'augment de la major implicació dels pares en la criança dels fills/es.

Vicent Borràs Català. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L'alimentació de característiques pròpies del veganisme o patrons d'alimentació similars ha pres una creixent importància en els últims anys. Interessa conèixer les característiques culturals, socials, econòmiques... de la població que adopta o es planteja adoptar aquest tipus d'alimentació, les seves motivacions i riscos.

Lucía Sanjuán NúñezDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Aquesta proposta de recerca té com a centre d’atenció els joves d’origen immigrant estranger de “segona generació”, és a dir, nascuts a Catalunya o vinguts des d’infants, per tal d’analitzar de forma comparativa els seus recorreguts vitals -especialment les experiències i trajectòries familiars i escolars, i les seves expectatives de futur en la transició al món del treball i de la vida adulta. Es tracta de copsar i dibuixar diferents perfils a partir de la pròpia visió d’aquests joves sobre les ruptures i continuïtats que han marcat el seu vincle amb l’entorn familiar i cultura d’origen, tot distingint tant els elements identitaris i de socialització que els han fet sentir “diferents” o més vulnerables respecte dels seus iguals d’origen autòcton, com aquells que els han igualat o equiparat en el marc escolar i de relació entre iguals.
La metodologia serà qualitativa i consistirà bàsicament en entrevistes biogràfiques o històries de vida realitzades a nois i noies d’entre 18 i 25 anys de diferents procedències geogràfiques i culturals, les quals seran analitzades en profunditat i comparativament.

Beatriz BallestínDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El "paga el que vulguis" és un sistema en què els consumidors decideixen lliurement quant volen pagar per un producte o servei ofert al mercat (incloent-hi, normalment, la possibilitat de no pagar).
Aquest sistema de fixació de preus desafia la teoria econòmica convencional, que molt sovint es fonamenta en el supòsit que les persones són exclusivament egoistes, de manera que aquest tipus d'experiències estarien condemnades al fracàs. No obstant, el sistema és cada cop més popular i els casos es multipliquen arreu del món.

L'alumne pot optar entre a) realitzar un treball de discussió teòrica, b) analitzar un cas concret i c) elaborar una proposta d'aplicació pràctica.

Jordi Tena SánchezdeparDepartament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La crisi financera desencadenada l’any 2008 i la més recent eclosió de la pandèmia pel coronavirus (COVID-19) han posat de manifest la fragilitat d’amplis sectors socials davant els efectes de la pèrdua de llocs de treball, de la reducció d'ingressos en moltes llars, de la contracció dels serveis assistencials i de la provisió de recursos públics destinats a pal·liar situacions de mancança moderades i severes. Tot plegat ha fet augmentar la condició vulnerable de moltes persones en els darrers anys.
Aquesta proposta d’assessorament s’orienta a respondre preguntes com ara: Quins perfils hi estan més exposats? Quins factors propicien el risc de vulnerabilitat? És la vulnerabilitat un fenomen multidimensional? O, Quin paper hi juguen les xarxes de suport informal?

Jorge Grau RebolloDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

A diversos països europeus, inclosos l’Estat Espanyol, van viure durant el segle XX sota règims totalitaris que van suposar un canvi de paradigma en molts dels aspectes identitaris per a molts diferents grups, fet que posteriorment ha incidit en la memòria col·lectiva i el relat dels fets que s’ha construït i és present avui.
Per això, i per tal de conèixer com aquests règims, a través dels seus actes van influenciar aquestes identitats i memòria us proposem algunes preguntes que us podrien fer pensar en possibles temes del Treball de Recerca:

  1. Com va afectar la repressió franquista les dones, especialment aquelles que van haver de prendre el rol de cap de família.
  2. Herois o supervivents? La imatge del deportat republicà als Camps Nazis
  3. La pèrdua de la identitat jueva per als jueus que van decidir quedar-se a l'Espanya franquista.
  4. Com es va contruir el relat del resistent?
  5. L'estatus d'immigrant o refugiat en els règims totalitaris.
  6. Ús de la memòria del naxisme i l'holocaust en els partits de dreta radical actuals.

Marta Simó. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Cada sistema cultural estableix un seguit de concepcions sobre què és la salut i què és la malaltia i, per tant, quines són les formes adients d’actuar davant d’aquestes situacions. Aquestes concepcions poden o no coincidir amb les que fa servir, al nostre context, la societat majoritària i, també, amb aquelles que són pròpies del sistema sanitari biomèdic.

Lucía Sanjuán NúñezDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

En aquest treball es proposa analitzar les opcions dels joves quan acaben els estudis obligatoris:

  • Quins són els criteris que fan servir per triar entre les diferents opcions (per exemple, entre batxillerat o CFGM)
  • Quina influència tenen els factors socials (gènere, capital cultural i econòmic de les famílies) en la tria.

Els joves que no tenen el graduat en secundària, quins camins formatius o d'inserció laboral segueixen?
Es tractaria de seguir els itineraris al llarg de l'ensenyament postobligatori, si són itineraris de continuïtat o hi ha repeticions o canvis de programa, i analitzar els factors que incideixen en aquestes ruptures.

Es pot analitzar les experiències laborals o prelaborals dels joves mentre estan estudiant o el pas dels estudis al mercat de treball, quines motivacions tenen (guanyar diners per a l'oci, per ajudar a la família) i quines oportunitats generen els mercats locals de treball.

Rafael Merino Pareja. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Es tractarà de fer una anàlisi dels processos socials que intervenen en la construcció dels gèneres, en els seus aspectes objectivadors i subjectivadors, especialment en els àmbits de la corporalitat, la salut i l'esport, des de la perspectiva sociològica. Aquesta recerca és pot fer qualitativament i/o quantitativament.

Enrico Mora Malo. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Catalunya és un territori amb un ampli patrimoni, tant material com immaterial (monuments històrics, expressions de cultura popular, festes, rituals, músiques, objectes tradicionals, cuina, oficis...) a través del qual sovint es construeix i s’expressa una identitat cultural, ja sigui a nivell local o general.
En aquesta recerca es proposa fer una aproximació a algun element de la vostra localitat que tingui valor patrimonial (estigui reconegut oficialment per les institucions o no), per tal de veure com es relaciona amb la identitat de la gent. Això ens porta a preguntes, com ara: es tracta d’un patrimoni conegut i reconegut com a tal pels habitants de la localitat? Ha generat moviments de reclamació de la seva defensa o conservació? Qui i quan va començar a reclamar el seu valor històric? Amb quins arguments? Com han estat viscudes aquestes reivindicacions per la resta de la població? El procés polític català dels darrers anys ha tingut algun efecte en l’augment d’un reconeixement del patrimoni i la seva vinculació amb la identitat?

Montserrat Clua FainéDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

A la Unió Europea el risc de pobresa i exclusió social va augmentar amb la crisi de 2008, però després no s'ha reduït significativament. Per què passa això? Tots els homes i dones corren aquest risc de la mateixa manera? O la seva classe social, el seu gènere i el seu origen geogràfic influeixen? Aquest risc varia gaire entre països?

Un treball de recerca de batxillerat pot partir de preguntes com aquestes, o d'altres de molt similars. Aquí trobareu alguns suggeriments més específics:

http://blogs.uab.cat/xrambla/category/laprenentatge-a-leducacio-superior/

Xavier Rambla. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Les ciències socials i les humanitats demostren de diverses maneres que la igualtat entre homes i dones és tan sols formal. Encara que la llei garanteixi els mateixos drets a tothom, les condicions laborals, els ingressos, l'accés al poder o el temps dedicat a la cura d'altres persones són molt diferents. 
L'oficina estadística de la Unió Europea, EUROSTAT, dóna un exemple molt clar. Durant anys les dones han enregistrat una taxa d'ocupació de deu o més punts percentuals inferiors a la dels homes. Per què és tan persistent aquesta desigualtat? S'ha reduït una mica, però continua essent significativa. Per què les lleis no aconsegueixen neutralitzar-la? Per què s'observa en tantes activitats socials (economia, política, cultura, etc.)?

Un treball de recerca de batxillerat pot partir de preguntes com aquestes, o altres de molt similars. Aquí trobareu alguns suggeriments més específics:
http://blogs.uab.cat/xrambla/category/laprenentatge-a-leducacio-superior/

Xavier Rambla. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Actualment el temps de dedicació a la cuina ha disminuït. Això sembla que està comportant canvis en els hàbits alimentaris, sobretot per les generacions més joves. De manera paradoxal, mai s'ha parlat, ni s'han fet tants programes en els mitjans de comunicació sobre cuinar, restaurants, etc. És evident que el tema de l'alimentació i la nutrició preocupa a les famílies. Cal estudiar com s'articulen aquests aspectes que en un bon principi semblen contradictoris.

Vicent Borràs Català. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Aquesta proposta d’assessorament del TR s’orienta a l’estudi de les noves formes de família que, en les darreres dècades, s’han fet més visibles tant en l’àmbit occidental en general com en el nostre propi entorn sociocultural. Entre d’altres, tenen cabuda sota aquest epígraf les conformacions familiars resultants de formes diverses d’unió afectiva i sexual, les famílies monoparentals, els matrimonis mixtos, les relacions de parella que no resideixen conjuntament en la mateixa llar, els matrimonis del mateix sexe, les homofamílies, les adopcions internacionals, els acords de criança entre diverses persones o les relacions poliamoroses.

Jordi Grau RebolloDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Les diferents religions o sistemes de creences religioses tenen, molt habitualment, entre els seus preceptes pautes que fan referencia a l’alimentació. Aquestes pautes es refereixen no tan sols al tipus de menjar que són prescrits o prohibits (sempre o en certes ocasions) sinó també altres qüestions com ara hàbits d’higiene relacionats amb l’alimentació, estructura dels àpats, pautes de conducta mentre es menja, etc. 

Lucía Sanjuán NúñezDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El creixement de la població d’origen immigrant que professa religions o sistemes de creences diversos, associats a pautes alimentàries concretes i diferents de les majoritàries, fa important conèixer les possibilitats d'aquestes poblacions de continuar amb el compliment d'aquestes prescripcions, els factors (personals, dels sistemes de producció, distribució…) dels quals depèn i les possibles modificacions al llarg del temps.

Lucía Sanjuán NúñezDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Malgrat que és una realitat que no tenim gaire present, Catalunya va participar del passat colonial, ja fos en les colònies americanes (especialment a Cuba) com a Guinea Equatorial i el Marroc. Aquest passat colonial encara es pot veure en elements de la cultura popular (en cançons populars com les havaneres, obres literàries i dites tradicionals) o en l'espai públic (des de monuments a prohoms que van fer fortuna gràcies als esclaus, fins a les cases i edificis dels anomenats indians). En aquesta recerca es planteja analitzar la presència d’aquest llegat colonial en la teva població i els seus efectes: fins a quin punt la gent coneix aquest passat colonial? Com és viscut el reconeixement d’aquesta memòria històrica? Es reivindica? Es proposa una revisió critica com en altres països d’Europa o els EUA? Com viuen aquesta situació els grups d'afrocatalans o descendents de les excolònies?

Montserrat Clua FainéDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L'art és un món admirat i desconegut alhora. Si ens preguntem què fa l’artista, segurament ens imaginem una persona que pinta amb la seva brotxa i omple de colors una tela en blanc, seguint la seva inspiració. Però aquest mite de la creativitat amaga la realitat de la pràctica artística. Els i les artistes són persones que treballen i que han de vendre la seva obra, sigui un còmic o una escultura, per guanyar-se la vida.  A través de la mirada sociològica sobre l'art, un treball de recerca pot respondre alguna d'aquestes preguntes i moltes d'altres: Qui són les i els artistes? Quins recursos materials necessita l’artista professional? Quins són els criteris que defineixen què és art o no ho és? Com treballa l’artista? Per què són tan cares les obres d'art? Qui són els clients i clientes de les subhastes? Com es construeix la vocació artística? Per què hi ha més homes que dones artistes? Totes aquestes preguntes es poden respondre parcialment  amb un disseny metodològic de les ciències socials.

Dafne Muntanyola Saura. Departament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La racionalitat i les emocions són dues de les fonts de motivació de la conducta més importants en termes quantitatius. L'estudiant haurà de realitzar un treball on apliqui aquests tipus de mecanismes. El treball pot consistir en una discussió teòrica, en una petita recerca on s'intenti explicar un fenomen concret o en l'elaboració d'una proposta d'aplicació pràctica. 

Jordi Tena SánchezdeparDepartament de Sociologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Què podem aprendre de la família, el parentiu o les relacions de gènere en una societat determinada a partir de la seva producció cinematogràfica? Per ajudar a respondre aquesta pregunta (o d’altres de similars), la proposta d’assessorament del TR s’orienta a l’estudi de les visions culturals sobre parentiu, gènere i família a partir de l'anàlisi de les tres representacions audiovisuals que trobem en el cinema, principalment en el considerat de ficció (pel·lícules comercials). 

Jordi Grau RebolloDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

A través de quins mecanismes aprenen el sexisme, les criatures aquí i avui? Com incorporen el rol que han de jugar en la vida, segons són nens o nenes? El treball analitzarà els materials (joguines, llibres, roba, etc), els espais (patis, carrer, etc), els discursos (llenguatge, imaginaris, pel·lícules, contes, etc), els aspectes corporals (activitats físiques, marques d’afecte, reaccions espontànies, etc), els models adults (rols, referents, etc) i altres camps a través dels quals les criatures, des del seu naixement, aprenen no només la diferència sexual, sinó la desigualtat de gènere, en la societat actual catalana.
El treball es pot realitzar en català o castellà, però també en francès (Batxibac, per exemple).

Alice Marie-Sophie van den Bogaert. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El treball de recerca que es proposa consisteix a resseguir les històries de vida d’una mostra de famílies d’orígens diversos (per ex., magribí, subsaharià, llatinoamericà, xinès, europeu, etc.) amb fills a càrrec per conèixer les seves trajectòries migratòries, les seves expectatives en iniciar la migració, les dificultats i oportunitats (laborals, d’habitatge, de formació, de participació social, etc.) de l’establiment aquí, i, sobre tot, les seves experiències  com a pares i mares, tenint en compte que els fills acostumen a ser el centre dels projectes de futur per a qualsevol família. La metodologia consistirà en entrevistes biogràfiques als progenitors i el seu buidat comparatiu servirà per a la l’anàlisi i la reflexió sobre la diversitat de trajectòries i projectes de les famílies immigrades.

Beatriz BallestínDepartament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció