Veterinària

La problemàtica de les resistències a antibiòtics determina la cerca de noves alternatives, entre les quals destaquen la utilització de productes naturals i de probiòtics com a mesura de prevenció davant d'un possible procés d'infecció.
Es seleccionaran productes naturals i probiòtics que s'enfrontaran a diversos microorganismes causants de processos d'infecció, comprovant  la seva eficàcia al comparar-los amb antibiòtics d'ús habitual a clínica.

Maria Àngels Calvo Torras. Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L'experimentació animal és un tema de debat que suscita un gran interès social. 
L'objectiu seria poder conèixer amb més detall l'opinió dels estudiants de batxillerat sobre el tema i quins arguments la justifiquen. 

Vicente Martínez Perea. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

En els darrers anys s’ha intentat estimular la presència de ramats als boscos per tal de reduir la biomassa combustible. Fins ara però, es coneix poc sobre les espècies que selecciona el bestiar dins del bosc. En aquest treball es pretén emprar la tècnica d’anàlisi microhistològica en femtes cavalls que pasturen al bosc. Aquesta tècnica permet identificar, mitjançant observacions al microscopi òptic, fragments d’epidermis vegetals que han suportat el trànsit pel tracte digestiu. La intenció és poder identificar les 15 o 20 espècies llenyoses del bosc i determinar el percentatge que representa cadascuna en la dieta dels animals.

Aquest treball permetrà a l’estudiant familiaritzar-se amb el tractament d’aquest tipus de mostres, amb la microscòpia òptica, amb l’anatomia vegetal i amb l'ecologia tròfica.

Jordi Bartolomé i Filella. Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup