Medicina

Les malalties al·lèrgiques afecten actualment del 10 al 25% de la població en països desenvolupats, i la incidència es continua incrementant.
En aquest tema es proposa fer recerca en diversos aspectes: tipus d’al·lèrgies en diferents àrees geogràfiques de Catalunya, distribució per edats i segons lloc de residència, estudis immunològics sobre quins són els al·lèrgens més rellevants o noves tècniques de diagnòstic de les al·lèrgies.

Eva Martinez Caceres. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

L'Anatomia Patològica és una especialitat d'àmbit hospitalari que estudia les alteracions o modificacions anatòmiques i moleculars que apareixen als òrgans i teixits com a conseqüència d'una malaltia. 
Aquesta especialitat és fonamental en el diagnòstic final de les malalties, mitjançant l'estudi macroscòpic i microscòpic de mostres biològiques humanes tissulars procedents de biòpsies o peces quirúrgiques, d'autòpsies clínques, així com de mostres citològiques. 

El treball consistirà en una recerca aplicada en el context d'una malaltia no comú, en la qual s'estudiarà la seva traducció en els òrgans i teixits humans, es correlacionarà les troballes amb les dades clíniques i es farà una revisió bibliogràfica de la malaltia per a la discussió clinicopatològica. D'altra banda l'alumne participarà en la creació d'un banc d'imatges macroscòpiques en patologia autòpsica o quirúrgica relacionada amb la malaltia escollida per tenir una visió global i adonar-se de la importància del diagnòstic diferencial en medicina. 

La realització, dins del Programa Argó, del treball de recerca de batxillerat en un servei d'Anatomia Patològica transversal en recerca clínica aplicad, aproximarà a l'alumne a la traducció morfològica i molecular de les malalties humanes en un context hospitalari. 
Per últim, si l'alumne proposa un altre projecte, aquest serà valorat individualment per la seva viabilitat i desenvolupament.

Inés de Torres. Departament de Ciències Morfològiques de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Respecte al Bullying, es podria fer un treball de recerca que descrigués quins són els seus fonaments, recolzant-se en teories de categorització, estenotípia i identitat social (hi ha articles i llibres en castellà, tot i que sobretot n'hi ha en anglès). 
Es podria buscar en l'evidència quina és la proporció actual i comprovar hipòtesis sobre si hi ha grups específics on és més fàcil trobar comportaments d'aquest tipus. En la investigació faltaria buscar quines són les proves actuals per a reconèixer comportaments d'abús i violència escolar, enfocaments per tractar-ho, objectivant per a aquest treball augmentar el coneixement sobre aquest tema tan actual. 

Purificación Escobar Garcia. Departament d'Infermeria de la UAB 

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

L'anàlisi del DNA permet el diagnòstic de milers de malalties que afecten a un sol gen, moltes d'elles són rares. La contribució però de la genètica a moltes malalties més comuns (la majòria de formes de càncer, malalties mentals, obesitat o diabetis, per exemple) és més complexa i per això les aplicacions clíniques són ara per ara més limitades. Un objectiu podria ser l'estudi de qualsevol malaltia que afecti a un sol gen i que es diagnostiqui amb proves de laboratori.  

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

La immunoteràpia es una eina molt innovadora pel tractament de pacients en diverses malalties:

  1. Càncer.
  2. Malalties autoimmunitàries.
  3. Pacients que han rebut un trasplantament.

La diferencia amb tractament immunosupressors o quimioteràpics és que la immunoteràpia tracta de potencial el funcionament del sistema immunitari, incrementar-ho.
Aquests tractaments estan cada vegada més utilitzats i, de fet, dos Premis Nobel de 2018 van ser per dos investigadors en Immunoteràpia del càncer.

Eva Martinez Caceres. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Les malalties autoimmunitàries s'estan incrementant al nostre medi. Es caracteritzen per un atac del sistema immunitari a diversos òrgans o teixits propis. Al nostre grup estudiem el funcionament del sistema immunitari en pacients amb malalties autoimmunitàries i com els diferents tractaments actuen.

Es proposa analitzar amb els estudiants diverses estratègies terapèutiques pel tractament de malalties autoimmunitàries mitjançant la citometria de flux. 

Eva Martinez Caceres. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Es tracta de realitzar un treball d'investigació de tipus qualitatiu per a aprofundir en els diversos factors que afecten el desenvolupament de la infància quan aquesta es troba en un context d'hospitalització: el dolor, la por, la solitud. Es podria contactar amb algún dels professionals de la salut que cuiden a aquests petits pacients. Es podran aprofundir i descriure sobre la qualitat de vida i de com aquesta s'ha vist afectada de diverses maneres. 

Purificación Escobar Garcia. Departament d'infermeria de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Les malalties autoimmunitàries s'estan incrementant al nostre medi. Es caracteritzen per un atac del sistema immunitari a diversos òrgans o teixits propis. Al nostre grup estudiem el funcionament del sistema immunitari en pacients amb malalties autoimmunitàries i com els diferents tractaments actuen.

L'objectiu d'aquest assessorament és proposar estudiar les caracterítiques de les poblacions cel.lulars de sang perifèrica en pacients amb diferents malaties autoimmunitàries mitjançant la citometria de flux. 

Eva Martinez Caceres. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

La medicina legal i forense és una especialitat destinada a posar els seus coneixements al servei de l’administració de justícia, donant respostes als problemes que els casos judicials plantegen. Les seves branques més importants són la patologia i psiquiatria forense, criminalística, valoració del dany corporal i antropologia forense.
El treball consistirà a, o bé una recerca i revisió bibliogràfica (“estat de la qüestió”), o bé el disseny d’un treball d’investigació,  no pas de la investigació en si mateix sinó dissenyar-lo, a l’estil dels treballs de fi de grau. Malgrat això, si l’alumne té una altra idea serà valorada individualment.

En cap cas el treball consistirà en veure una autòpsia judicial, ni utilitzar dades de les bases de dades procedents de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

Santiago Crespo Alonso. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Per què està augmentant tant l'obesitat? Es aquesta de causa ambiental o genètica? Està l'augment de la diabetis relacionada amb l'augment de l'obesitat.
L'objectiu és comprendre millor les raons del canvi que s'està produint en aquestes malalties.

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Aquest treball d'investigació tracta sobre prematuritat. 

El treball descriptiu ha de contenir els següents aspectes:
- Definició, tipus de prematuritat, factors associats i estimació en la població. 
- Quin és el percentatge real en una població coneguda? La prematuritat té seqüeles? Quines són les més freqüents i en quina proporció?

Es podria contactar amb algun professional de l'àmbit per a obtenir algunes dades relacionades i utilitzar l'evidència científica per a comprovar hipòtesis que relacionaran setmanes de gestació amb números de seqüeles. 

Purificación Escobar Garcia. Departament d'infermeria de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El colesterol augmentat a la sang és una causa molt important d'infarts de miocardi. Existeixen tractaments segurs i barats per prevenir aquesta complicació, tanmateix el seu ús a la nostra població és encara deficient en malalties força importants.
L'objectiu seria revisar les estratègies que s'estan seguint per corregir aquesta situació.

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Fa anys que es parla de la nano medicina com una de les tendències que marcaran el desenvolupament de la medicina del futur. Malgrat tot, s’hauria de parlar millor del present perquè els nano fàrmacs ja s’estan administrant amb èxit en moltes patologies.
El treball seria reconèixer què és un nano fàrmac i entendre com funciona. Veure quins avantatges aporta a la medicina per a millorar i resoldre problemes que no poden ser plantejats mitjançant la medicina convencional.

Julia LorenzoDepartament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció