Ciències de la Salut

Lloc de l'estada
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB

Objectius de l'estada

  1. Aprendre mètodes per buscar la informació clau per al projecte proposat.
  2. Comprendre els conceptes teòrics i els experiments bàsics relacionats amb preguntes científiques del projecte.
  3. Aprendre tècniques de laboratori i realitzar experiments bàsics per respondre preguntes científiques.
  4. Resumir i il·lustrar els resultats obtinguts.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

La funció del sistema immune en el cervell no es coneix en profunditat. Molts fàrmacs i teràpies orientades a modular les respostes inflamatòries o immunes s'han desenvolupat en nombrosos òrgans perifèrics. No obstant això, les aplicacions per al teixit nerviós estan poc explorades.
Respecte a la proposta de recerca, el nostre interès és que l’alumnat aprengui tècniques histològiques per a visualitzar les cèl·lules que estan relacionades amb el sistema immune en el cervell. Esperem que comprenguin com distingir la morfologia de les cèl·lules glials i les cèl·lules immunes que s'infiltren com els limfòcits i macròfags.
Les sessions pràctiques comprendran:

  • Tècniques histoquímiques en teixit cerebral normal i patològic.
  • Tècniques immunohistoquímiques en teixit cerebral normal i patològic.
  • Sessions de microscòpia: amb l'objectiu de distingir neurones, cèl·lules glials (microglia i astròcits), limfòcits infiltrats i macròfags.

Perfil de l'estudiant

  • Interès per la recerca i tècniques de laboratori.
  • Interès per les Neurociències i la immunologia.

Professorat
Carlos Barcia González i Meritxell Roig Martínez.

 

Formulari d'inscripció a les estades