Ciències de la Salut

Lloc de l'estada
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB & Institut de Neurociències

Perfil de l'estudiant

 • Orientació i interès per la recerca i la investigació biomèdica.

Objectius de l'estada
La funció del sistema immune en el cervell no es coneix en profunditat. Molts fàrmacs i teràpies orientades a modular les respostes inflamatòries o immunes s'han desenvolupat en nombrosos òrgans perifèrics. No obstant això, les aplicacions per al teixit nerviós estan poc explorades.
Respecte a la proposta de recerca, el nostre interès és que l'alumnat aprengui tècniques histològiques per a visualitzar les cèl·lules que estan relacionades amb el sistema immune en el cervell. Esperem que comprenguin com distingir la morfologia de les cèl·lules glials i les cèl·lules immunes que s'infiltren com els limfòcits i macròfags.
Les sessions pràctiques comprendran: 

 • Tècniques histoquímiques en teixit cerebral normal i patològic.
 • Tècniques immunohistoquímiques en teixit cerebral normal i patològic.
 • Sessions de microscòpia: amb l'objectiu de distingir neurones, cèl·lules glials (microglia i astròcits), limfòcits infiltrats i macròfags.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 1. Aprendre mètodes per buscar la informació clau per al projecte proposat.
 2. Comprendre els conceptes teòrics i els experiments bàsics relacionats amb preguntes científiques del projecte.
 3. Aprendre tècniques de laboratori i realitzar experiments bàsics per respondre preguntes científiques.
 4. Resumir i il·lustrar els resultats obtinguts.

Treball de recerca que es proposa
Tema relacionat amb la pràctica per acordar amb l'alumne.

Professorat
Carlos Barcia

Observacions
Respecte a la proposta de recerca, el nostre interès és que l'estudiant aprengui tècniques histològiques per a visualitzar les cèl·lules que estan relacionades amb el sistema immune en el cervell. Esperem que comprengui com distingit la morfologia de les cèl·lules glials i les cèl·lules immunes que s'infiltren com els limfòcits i macròfags. 

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Centre de Recerca en Sanitat Animal CReSA 

Objectius de l'estada
Conèixer un laboratori de microbiologia i com es treballa en ell.
Familiaritzar-se amb tècniques clàssiques de cultiu bacterià i tècniques moleculars d’identificació i classificació de bactèries

Perfil de l'estudiant

 • Interès per la recerca.
 • Interès per conèixer el funcionament d’un centre de Recerca especialitzat en sanitat animal.
 • Interès per la microbiologia

Tasques a desenvolupar durant l'estada
Processament de mostres per a diagnosticar la presència d’infecció bacteriana en animals:

 • Recollida de mostres (si és possible; necròpsia)
 • Anàlisi mitjançant diferents tècniques microbiològiques i moleculars per a la identificació i la caracterització de patògens (cultius bacterians, PCR)
 • Interpretació de resultats

Professorat
Virginia Aragón, David Montpeyó.

Observacions
El CReSA és un centre de recerca on es realitza investigació en salut animal. Els investigadors són personal de IRTA, i alguns són professors de la UAB que fan recerca adscrita al CReSA

> Formulari d'inscripció a les estades