Ciències

Lloc de l'estada
Departament de Matemàtiques de la UAB

Objectius de l’estada

 • Apropar-se a la matemàtica des de diferents situacions.
 • Assistir a tallers matemàtics i participar-hi activament.
 • Reforçar el coneixement matemàtic. 
 • Millorar el raonament lògic.

Tasques a desenvolupar per l’estudiant durant l’estada:
Tallers als que es participarà:

 • Jocs d’atzar: anàlisi i estratègies.
 • La criptografia, un duel d'enginy.
 • Embolica que fa fort! (matemàtiques en objectes quotidians).
 • L’origami a l’antiga Xina. Del cub de Mitsunobu Sonobe als políedres modulars.
 • Les meravelles de la Geometria.
 • Construccions amb regle i compàs.

Treballs de recerca que es proposa
Es donarà suport i consell sobre temes relacionats amb l'estada.

Perfil de l'estudiant

 • Interès per les Matemàtiques.
 • Interès en la resolució de problemes i la modelització matemàtica de diferents situacions.
 • Participatiu i ganes d'aprendre

Professorat
Giulia Binotto, Rosa Camps Camprubí, Joan Josep Carmona Domènech, Natàlia Castellana Vila, Jaume Coll Guerrero i Ramon Antoine Riolobos. Coordinador: Joan Orobitg i Huguet
Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Campus de la UAB

Objectius de l’estada:
Es proposa una estada d’introducció a alguna de les tècniques que es fan servir per a caracteritzar i entendre els nous materials que s’investiguen a l’ICMAB (http://icmab.es/). En particular s’estudiaran les següents tècniques: Microscòpies electròniques de transmissió (TEM) i d’escombrat (SEM), difracció de raigs-X (DRX), magnetometria mitjançant SQUID, anàlisis termogravimètric i tècniques espectroscòpiques. Aquests laboratoris de caracterització i preparació de materials pertanyen els Serveis Cientificotècnics de l’ICMAB (http://icmab.es/research/scientific-technical-services).

Tasques a desenvolupar durant l'estada
En la primera part de l’estada els estudiants tindran l’oportunitat de visitar diferents laboratoris dels Serveis Cientificotècnics de l’ICMAB esmentats anteriorment i en una segona part es proposarà un cas pràctic relacionat amb les tècniques de caracterització i preparació de materials estudiats.

Perfil de l'estudiant
L’estada està adreçada a estudiants amb interès i motivació per les ciències, en especial la química, la física i la cristal·lografia aplicades a la ciència de materials.

Professorat
Bernat Bozzo Clossas, Francisco Javier Campos López, Ana Esther Carrillo Fernández, Roberta Ceravola, Anna Crespi  Revuelta, Vega Lloveras, Judith Oró Solé i Ferran Vallés Pérez

Formulari d'inscripció a les estades