Biologia

L'objectiu del treball és observar les diferents etapes de desenvolupament (fenologia) de plantes de l’entorn de l’estudiant durant un període de temps el més llarg possible. Les plantes s'escolliran amb l'estudiant, en funció dels seus interessos, de la zona d'estudi i del temps de l'any en què farà l'observació. Es recomanarà fer l'observació a diferents llocs per veure si les plantes es comporten igual o no.

Durant la recerca s'assessorarà en l'enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple en la descripció de les fases fenològiques a observar) i en els recursos que caldrà utilitzar.

Jordina Belmonte i Soler. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L'experimentació animal és un tema de debat que suscita un gran interès social. 
L'objectiu seria poder conèixer amb més detall l'opinió dels estudiants de batxillerat sobre el tema i quins arguments la justifiquen. 

Vicente Martínez Perea. Departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L’objectiu del treball és estudiar la diversitat d’algues i fanerògames i diversitat faunística d’una zona marina d’interès biològic i de conservació. La zona (cala, estuari, platja) es podrà decidir conjuntament amb els estudiants, segons possibilitats de desplaçament i interès biològic i de conservació. Durant la recerca s’assessorarà  en l’enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple la manera adequada de recollir i analitzar mostres) i en els recursos que caldrà utilitzar (bibliografia, guies,...).

Anna Soler i Membrives. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L’objectiu del treball és estudiar algun tipus de pol·len que provoca al·lèrgia respiratòria,  que s’escolliria amb l’estudiant en funció dels seus interessos. També caldria centrar-se en una zona (que decidiríem amb l’estudiant). Durant la recerca s’assessorarà  en l’enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple la manera adequada de recollir i analitzar mostres) i en els recursos que caldrà utilitzar.
Atenció: el tema es tracta des d'un punt de vista biològic (no mèdic!).

IMPORTANT: per a poder realitzar adequadament aquest tema, l’institut ha de disposar de microscopi amb un objectiu de mínim 40 augments.

Jordina Belmonte i Soler. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Fa anys que es parla de la nanomedicina com una de les tendències que marcaran el desenvolupament de la medicina del futur. Malgrat tot, s’hauria de parlar millor del present perquè els nanofàrmacs ja s’estan administrant amb èxit en moltes patologies. El treball seria reconèixer què és un nanofàrmac i entendre com funciona. Veure quins avantatges aporta a la medicina per millorar i resoldre problemes que no poden ser plantejats mitjançant la medicina convencional.

Julia Lorenzo Rivera. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB.

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

La nostra societat està immersa en un problema d'abast mundial que té a veure amb l'ús i abús dels antibiòtics. Entendre com funcionen i com es generen les resistències esdevé un interès creixent i cal estar-ne formats i informats. L'equip de professors pretén endinsar l'alumnat en aquesta problemàtica assessorant-los i fent-los partícips de la divulgació i del coneixement que se’n té.
Alguns dels plantejaments possibles tenen a veure amb l'educació en l'ús (des de casa fins a la resta de la comunitat), aprofundir en la problemàtica dels microorganismes resistents propis d'ambients hospitalaris o en aprendre noves estratègies per a trobar nous antibiòtics (tant in vivo com in vitro al laboratori, o bé amb un enfocament més computacional).

Aquest tema no inclou pràctiques a laboratoris de la UAB

Isidre Gibert González i Daniel Yero Corona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup