Llengües estrangeres

Conèixer i masteritzar segones llengües és una necessitat cada cop més important en la nostra societat. Saber quines estratègies són les més adients i la causa de què ho siguin ajuda a abordar la qüestió.

L'objectiu és conèixer les habilitats psicoevolutives del potencial aprenent de llengües, especialment dels aprenents de segones llengües i esbrinar les estratègies més adients per abordar l'aprenentatge de futures llengües i la seva pedagogia.

La metodologia serà la següent:
- Revisió documental dels principals lingüistes especialistes en aprenentatges de segones llengües.
- Observació sistemàtica d'aules d'alumnes en edat de d'adquisició de la primera llengua i l'entrevista als seus docents.
- Observació sistemàtica d'aules d'alumnes nouvinguts d'Educació Primària i entrevista als seus docents.
- Entrevistes amb els referents ELIC del Departament d'Educació.
- Redacció del treball final amb recull d'evidències contrastades i redacció dels resultats trobats. 

Francesca Burriel Manzanares. Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

 La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Estudiar un moviment literari del segle XX com per exemple el Surrealisme, Nouveau Roman, OULIPO, etc., i destacar-ne les línies més importants i els autors representatius.

Ricard Ripoll Villanueva. Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB 

 La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Triar un text (novel·la, poesia, teatre) i fer-ne una anàlisi textual.

Ricard Ripoll Villanueva. Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB 

 La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Aquesta proposta s'adreça a estudiants que no tinguin el català i el castellà com a llengua materna, és a dir, estudiants que provinguin de famílies que hagin viscut l'experiència de la migració.

Els objectius del treball són els següents:
1) Analitzar l'ús que fan, en el dia a dia, de la seva llengua materna (darija, amazic, urdú, xinès, etc.)
2) Valorar, des d'una perspectiva sociolingüística, el paper que té aquesta llengua a la societat diversa que caracteritza la Catalunya actual.

El mètode combinarà diferents estratègies (entrevistes, observació, etc.) i es pactarà amb l'alumne a l'inici del treball.  

Mireia Vargas Urpí. Departament de Traducció i Interpretació, i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB.

 La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.