Llengua catalana i castellana

Tots els éssers animals disposen d'algun mecanisme de transmissió d'informació: el cant, les olors, els colors, etc. En el cas dels humans, el llenguatge és el sistema per a la comunicació per excel·lència.
Aquesta proposta de treball mira d’explorar, d'una banda, quins punts de contacte hi ha entre el llenguatge animal i el llenguatge humà i, d'una altra, veure en quin sentit es pot dir que el llenguatge serveix per a la comunicació. La segona qüestió és interessant, ja que el llenguatge presenta moltes propietats que, en principi, dificulten una comunicació òptima (ambigüitat, dobles sentits, ironia, morfologia, variació, etc.).

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

La revolució feminista ha generat un moviment a favor del llenguatge inclusiu, que segons com s’aplica, vol visibilitzar les dues formes sexuades (els nens i les nenes) o amagar-la (la infància, lis nenis). Independentment de la proposta concreta, es parteix de dues premisses: (a) la gramàtica reprodueix els rols de gènere d’una societat heteropatriarcal i (b) canviant la gramàtica canviem la societat. Són vàlides, aquestes premisses? Tenen cap fonament científic? Són realment feministes i alliberadores, les propostes que se’n deriven?

Xavier Villalba Nicolás. Departament de Filologia Catalana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Aquest projecte pretén que l’estudiant participi en el disseny d’un joc que permeti estudiar les propietats del llenguatge humà (o d’una llengua particular, català o castellà) tot aplicant principis i estratègies pròpies dels jocs: objectius, recompenses, penalitzacions, etc. L’argument consistirà en la interacció entre un alienígena i un grup de científics que miren de desxifrar les propietats del llenguatge de l’àlien i, alhora, explicar-li les característiques de les llengües humanes.

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L’objectiu d’aquesta proposta és estudiar la variació lingüística a xarxes socials com Instagram, Facebook i Twitter. Programes on-line permeten capturar quantitats de dades massives (big data) i projectar-les amb mapes com els que es poden veure a https://www.instamaps.cat/ o https://carto.com/. 
Les aplicacions d’aquests estudis poden centrar-se en aspectes exclusivament lingüístics, però també de sociolingüístics (p.ex., quina llengua es fa servir més a determinada àrea?), amb especial interès a fenòmens de contacte lingüístic (català-castellà, però també d’altres). Aquesta iniciativa barreja elements de la lingüística computacional, la geografia i el tractament de bases de dades.

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

Es tracta d'abordar l'escriptura de dones en la llengua espanyola des de les seves particulars condicions historiogràfiques. S'incidirà en propostes de recuperació de textos i autores. 

Beatriz Ferrus Anton. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

El límit entre una mentida i una mitja veritat no sempre és clar. Per exemple, dic una mentida quan a la pregunta Quants anys tens? responc Quaranta, tot i tenir-ne cinquanta? A més, a vegades una mitja veritat pot ser més enganyosa que no una mentida descarada, com quan a la pregunta Té un compte a Andorra? responc Hi ha gent que té comptes a Andorra. Els polítics, els publicistes o els delinqüents ho saben i miren d’aprofitar-se’n per guanya vots, vendre productes o escapar d’una condemna. Per desemmascarar-los, ens cal una anàlisi del discurs que tingui en compte el context i la coherència: amb aquestes eines evitarem que ens aixequin la camisa.

Xavier Villalba Nicolás. Departament de Filologia Catalana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup